Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Revisionsrapporter 2019 

Här finner du samtliga revisionsrapporter för 2019.

Revisionsrapporterna för 2019 omfattar:

  • Ekonomi- och verksamhetsstyrning för vård- och omsorgsnämnden
  • Tillsyn av livsmedelshantering
  • Systematiskt kvalitetsarbete inom gymnasium och vuxenutbildning
  • Barns rätt till särskilt stöd