Till navigation Till innehåll (s)

Natur- och tekniknämnden 

Natur- och tekniknämnden har ansvar för drift och underhåll av kommunens gator och vägar. Den tar hand om de trafikfrågor som en kommun ska ansvara för.

Nämnden ansvarar för flytt av fordon och för kommunens parkeringsövervakning. Den ser också till att allmän platsmark, till exempel torg och parker, sköts och underhålls, samt ansvarar för övriga allmänna ytor.

Nämnden förvaltar kommunens naturreservat och övrig naturmark. Den har även ansvar för fritidsfiske i kommunens sjöar och vattendrag.

Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför dessa möten sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter

Ledamöter för mandatperioden 2021-01-01–2021-12-31:

Thomas Ardenfors (M) Ordförande
Per Altenberg (L) 1:e vice ordförande
Håkan Westin (M)
Kjell Ericson (L)
Bert Christiansson (KD)
Bernt Josephson (C)
Peter Godlund (MP) 2:e vice ordförande
Roger Sjöberg (S)
Magnus Ivarsson (V)

Ersättare:

Gunnar Örnéus (M)
Viktor Barthelson (M)
Joakim Sundberg (L)
Börje Duvell (KD)
Sandra Udd (KD)
Maj-Britt Lindholm (C)
Olof Haraldson (S)
Sam Sporrong (V)
Reza Etemad (MP)

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun