Till navigation Till innehåll (s)

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden utövar tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken och ett antal speciallagar inom området. 

Det övergripande målet är att medverka till ett samhälle med en god fysisk miljö för nuvarande och kommande generationer. 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar bl.a. för följande verksamheter:

  • bygglov
  • energirådgivning
  • hälsoskydd
  • miljöskydd
  • smittskydd
  • djurskydd (inte vanvård av djur)
  • livsmedelstillsyn

Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför mötena i miljö- och byggnadsnämnden sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter för mandatperioden 2021-01-01–2021-12-31:

Oscar Nyströmer (M) Ordförande (även ordförande i nämndens arbetsutskott)
Gunnar Lunnergård (KD) 1:e vice ordförande (även 1:e v ordförande i nämndens arbetsutskott)
Henrik von Vegesack (M) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Gunnar Bergqvist (L) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)
Olle Ireblad (KD) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Anna Liljeqvist (C) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)
Anne-Marie Leijon (S) 2:e vice ordförande (även 2:e v ordförande i nämndens arbetsutskott)
Maria Åström (V)
Rolf Wagner (SP)

Ersättare:

Cecilia Sedigh (M)
Roland Jigert (M)
Inger Ekdahl-Jönsson (L) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Ragnar Ståhle (KD)
Eva Wenker (C) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Maj-Britt Lindholm (C)
Fadi Alhousari (S) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)
Joakim Nordlund (MP) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)
Reza Etemad (MP) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)

Länkar

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun