Till navigation Till innehåll (s)

کمون سولینتونا

به کمون خوش آمدید! به کمون سولینتونا خیلی خوش آمدید . اینجا در مورد اینکه کمون سولینتونا چیست، کمون در کدام ساحات مسئولیت دارد و می تواند در آنها کمک کند، همچنان، اینکه شما چگونه می توانید با کمون تماس برقرار نمایید، معلومات ابتدایی وجود دارد.

 

      

 کمون سولینتونا چیست؟

سویدن به 290 کمون یا شاروالی تقیسم شده است و سولینتونا یکی از آنهاست. در هر کمون گروۀ از نماینده های منتخب مردم حضور دارند، شورای تصمیم گیرندۀ کمون، که در مورد مسایل مربوط به کمون تصمیم میگیرد.  هیئت مدیره کمون، که توسط شورای تصمیم گیرندۀ کمون انتخاب می گردد، فعالیت ها را رهبری می نماید. همچنان، شورای تصمیم گیرندۀ کمون افراد را برای کمیته های مختلف در کمون انتخاب می نماید.   یک کمیته متشکل است از سیاستمدارانی که با تمرکز روی یک اداره کار می کنند، تا باشد فعالیت آن اداره به اهدافی تعین شده توسط شورای تصمیم گیرندۀ کمون برسد.  سیاستمداران کمیته ها همانند شورای تصمیم گیرندۀ کمون به عین سهمیه، از همه احزاب در آن کمون نمایندگی می کنند. تحت نظر این کمیته ها، ادارات و دفاتری همراه با کارمندان استخدام شده قرار دارد که تصامیم سیاستمداران را اجرا نموده و فعالیت های روزمرۀ کمون را مراقبت می کنند.  این کارمندان به دلایل سیاسی(تعلق داشتن به احزاب)تعین نشده اند.  

هر چهار سال بعد، زمانی که انتخابات سراسری می باشد، باشندگان کمون سیاستمدارانی را انتخاب می کنند که باید کمون را اداره نمایند.  تعداد رای ها چگونگی تقسیم جا ها را در شورای تصمیم گیرندۀ کمون، هیئت مدیره کمون و دیگر کمیته ها، در میان احزاب مشخص می کنند.

 

شما در صورتی از حق رای دهی در انتخابات شاروالی(کمون)برخوردار می باشد که:

 • شهروند سویدن بوده و در کمون ثبت نام باشید
 • شهروند یکی از کشور های عضو اتحادیۀ اروپا EU و یا هم شهروند آیسلند یا ناروی بوده و در کمون ثبت نام باشید
 • شهروند یکی از کشور های دیگر به غیر از آنهایی که در بالا ذکر گردید را دارا بوده، تا قبل از روز انتخابات برای مدت سه سال متوالی در سویدن ثبت دفتر احوال نفوس بوده و در کمون ثبت نام باشید

همه افرادی که در کمون زندگی می کنند، هر ماه مالیۀ شاروالی (کمون) را می پردازند. فعالیت ها و خدماتی را که کمون ارائه میدارد توسط مالیۀ کمون، کمک های اقتصادی دولت و هزینه ها، تامین مالی می گردد.

فعالیت و ساحۀ مسئولیت کمون

کمون دارای نقش مهمی در رشد جامعه و ایجاد آن خدمات و سرویس های می باشد که باشندگان کمون در زندگی روزمرۀ خود با آنها مواجه اند. 

کمون مکلف می باشد تا از موجودیت بخش  خدمات مراقبت از کودکان، کودکستان، مکتب ابتداییه، مکتب لیسه و مکتب برای کودکان عقب افتاده مراقبت نماید.  کمون همچنان باید آموزش کمونی بزرگسالان، زبان سویدنی برای مهاجران و خدمات اجتماعی را نیز سازماندهی نماید. کمون برای سالمندان و افرادی معیوب نیز باید خدمات مراقبتی را ارائه نماید.

کمون باید برای شهر و ساختن بنا های جدید برنامه ریزی نموده و مراقب موجودیت مساکن باشد. کمون همچنان باید مراقب موجودیت حفاظت از سلامتی و حفاظت از محیط زیست و صفایی بوده، مواظب باشد تا باشنده ها بتوانند زباله های شان را دور بریزیند.

کمون مسئول بخش “خدمات نجات” یا اطفایه بوده و مراقب موجودیت آب و سیستم فاضلاب در همه مساکن میباشد. بالاخره شاروالی(کمون) باید دارای کتابخانه باشد تا شهروندان بتوانند در آن، از جمله کتاب ها و روزنامه ها را، به امانت بگیرند. 

باقی همه کار های را که کمون انجام میدهد، داوطلبانه میباشد. به طور مثال کمون برای موجودیت ورزشگاه ها،حوض های شنا(آببازی)،مکتب فرهنگی، موزیم و خیلی چیز های دیگر کمک میکند. همه چیز برای این که باشنده های کمون خشنود بوده و حال شان خوب باشد.

 

با کمون تماس بگیرید

اگر شما می خواهید با کمون در تماس شوید، باید در قدم اول به مرکز تماس (kontaktcenter) مراجعه نمایید. مرکز تماس بخش خدمات مراجعین کمون بوده و در آن تعدادی زیادی از ماموران بررسی کننده ماهر که در همه بخش های کمون متخصص می باشند کار میکنند.

مثال های از آنچه که “مرکز تماس” یا kontaktcenter میتواند شما را با آن کمک کند:

 • تقاضا نمودن برای مکتب و کودکستان
 • تقاضا برای آموزش زبان سویدنی برای مهاجران(اس اف ای)
 • بدست آوردن معلومات در مورد فعالیت های اوقات فراغت
 • بدست آوردن معلومات در مورد آن کمک های که کمون برای بزرگسالان و دیگرافرادی نیازمند حمایت خاص ارائه میدارد.
 • تقاضای برای کمک اقتصادی جهت امرار معیشت
 • بدست آوردن معلومات در مورد کمک مترجم

“مرکز تماس” از طریق ایمیل، تیلفون و شبکه های اجتماعی به سوالات پاسخ داده، اما مراجعین را به ساختمان کمون نیز می پذیرد. شما می توانید به اینجا با همه سوالات و قضایای تان مراجعه نمایید، شما می توانید از کمپیوتر های مراجعین، مثلاَ برای جستجو نمودن جا در کودکستان یا هم برای کاربرد دیگر خدمات الکترونیک کمون، استفاده نمایید. اگر خواسته باشید می توانید از طریق خدمات الکترونیک برای راهنمایی کمک بدست آورید.

شما می توانید با مرکز تماس از طریق تیلفون شماره 00 210 579 08 به تماس شوید. در عوض هرگاه می خواهید در دفتر کمک بدست بیآورید، می توانید به “مرکز تماس” یا kontaktcenter در Turebergs torg 1 در وردی ساختمان کمون مراجعه نمایید. شما همچنان میتوانید ایمیل بفرستید   kontaktcenter@sollentuna.se یا  به facebook.com/sollentunakommun مراجعه کنید.       

همه افرادی که در مرکز تماس یا کار میکنند به  هر دو زبان های سویدنی و انگلیسی حرف میزنند.

سویدنی بیاموزید

(اس،اف،ای) ،آموزش کمونی بزرگسالان به زبان سویدنی برای مهاجران، آموزش ابتدایی زبان سویدنی برای شما که سویدنی زبان مادری تان نیست، می باشد. شما صبحت نمودن،خواندن و نوشتن به زبان سویدنی را فرا می گیرید. شما در مورد چگونگی کارکرد جامعۀ سویدن آموخته و در مورد زندگی کاری در سویدن و فرهنگ سویدن آگاهی حاصل می کنید.  بعد از ختم کورس، نمره بدست می آورید. همه آموزش رایگان می باشد.

در چهارچوب آموزش بزرگسالان در سولینتونا شما مستحق آموزش زبان سویدنی برای مهاجران(اس اف ای )میگردید

 • از اول جولای همان سالی که 16 ساله میشوید
 • اگر دارای شمارۀ شناسایی بوده و در کمون سولینتونا ثبت دفتر احوال نفوس هستید
 • اگر فاقد تحصیلات ابتدایی در زبان سویدنی هستید

اگر بین 16 ـ 19 ساله بوده و فاقد تحصیلات تکمیل شده در خارج از کشور به سطح لیسه هستید، باید در قدم اول به مکتب Rudbecksskolan در  سولینتونا، جاییکه حق تحصیل دارید، مراجعه نمایید.

کمک مترجم

شخصی که بالای زبان سویدنی تسلط ندارد یا با بینایی، شنوایی و حرف زدن مشکل دارد، می تواند در برخی موارد در هنگام تماس با ادارت کمون از حق داشتن ترجمان یا خدمات ترجمه نمودن برخوردار باشد. مرکز تماس می تواند در مورد کمک مترجم و چگونگی سفارش دادن ترجمان، برای تان معلومات بدهد.

مکاتب و کودکستان های سولینتونا

این کمون برای کودکانی که تا 6 سال عمر دارند انواع مختلف مراقبت ها و فعالیت های تعلیمی و تربیتی راارائه میدارد. کودکستان، معمولی ترین نوع آن بوده اما کمون حتی مراقبت تعلیمی و تربیتی /کودکستان های خانوادگی و کودکستان های باز را نیز عرضه میدارد.  برای کودکان بزرگتر مکتب ابتداییه و مکتب لیسه ارائه می گردد. 

کودکستان

کودکستان یک فعالیت تعلیمی و تربیتی برای کودکان بین 1 ـ 6 ساله می باشد.  در کودکستان آن روند فراگیری آغاز می گردد که سپس در مکتب ابتداییه و بقیۀ زندگی ادامه می باید. در اینجا کودک از طریق ایجادگری، آزمایش و بازی نمودن با خود و یا هم در یک گروپ همراه با بزرگان، فرصت آموزش و انکشاف را می یابد. ارائه نمودن مصئونیت و مراقبت به کودک، از دیگر وظایف مهم کودکستان می باشد.

کودکستان در جریان همه سال بین 10 ـ 12 ساعت در روز باز میباشد. کودک شما بر اساس نیازمندی های خودش و همچنان اگر شما به طور مثال کار یا تحصیل می نمایید و یا هم در جستجوی کار میباشید، حق رفتن به کودکستان را دارا می باشد.  کودکانی پناهجو همانند دیگر کودکان در سولینتونا با عین شرایط، از حق رفتن به کودکستان برخوردار می باشند.

شما در ویب سایت کمون از طریق خدمات الکترونیک می توانید برای کودک تان(در کودکستان) جا تقاضا کنید. شما می توانید حداکثر در پنج صف مختلف به شکل همزمان(برای گرفتن جا) منتظر باشید.  زمان انتظار برای کودک تان از آن تاریخ شمار میشود که تقاضانامه بدست ما رسیده است، البته در زودترین فرصت سه ماه بعد از تاریخ تولد کودک. هر کودکستان و مراقبت تعلیمی و تربیتی/کودکستان خانوادگی صف های خود را اداره میکند.  زمانی که در یک کودکستان، و مراقبت تعلیمی و تربیتی کودکستان خانوادگی که شما تقاضا نموده اید جا موجود باشد، با شما تماس گرفته می شود.

مراقبت تعلیمی و تربیتی /کودکستان خانوادگی

مراقبت تعلیمی و تربیتی /کودکستان خانوادگی آن شکلی از فعالیت های تعلیمی و تربیتی است که اساساَ در منزل یکی از پرستار های کودک، پیش برده می شود.   این فعالیت باید رشد و آموزش کودک را تحریک نموده و طوری شکل داده می شود که کودک را برای آموزش در آینده آماده بسازد. 

فیس/هزینه

شما بخاطر کودک تان در کودکستان یا و مراقبت تعلیمی و تربیتی /کودکستان های خانوادگی، فیس/هزینه می پردازید. مقدار فیس یا هزینه به اساس درآمد یا عاید تان تعین می گردد.

کودکستان های آزاد 

کودکستان های آزاد Öppen förskola)) برای شما که با کودکان کوچک(کمتر از یک ساله) در منزل استید، وجود دارد.  این کودکستان ها رایگان بوده و شما نیاز ندارید تا کودک را از قبل معرفی نمایید. کودکستان های آزادفعالیت های تعلیمی و تربیتی گروهی را ارائه نموده و کودکان می توانند به تنهایی و یا همراه با دیگران بازی کنند. در عین زمانی که بزرگان امکان برقراری تماس با یکدیگر و با هم بودن را بدست می آورند. در کودکستان آزاد شما به عنوان سرپرست (والدین) همیشه با کودک تان یکجا می باشید.

مکتب ابتداییه

مکتب ابتداییه از یک دوره ده سالۀ آموزش تشکیل گردیده که با “صنف آمادگی برای مکتب” از همان سالی که کودک 6 ساله میشود، آغاز می گردد. آموزش در مکتب ابتداییه اجباری و رایگان می باشد. معمولاَ والدین همچنان برای پرداخت مصارفی مانند مواد درسی، غذای مکتب، خدمات صحی مکتب و یا هم حمل و نقل شاگردان به مکتب، نیز مسئول نمی باشند.

این آموزش اجباری است. به این معنی که کودک هم دارای حق سهم گیری در این آموزش می باشد و هم برای سهم گیری در آن دارای مکلفیت نیز می باشد. شما به عنوان سرپرست کودک مکلف اسیتد تا مراقب باشید که کودک تان تحصیل خود را به انجام برساند.

در سولینتونا 30 مکتب ابتداییه وجود دارد که یا توسط کمون و یا هم شرکت های خصوصی پیش برده میشود. برخی از مکاتب روی مضامین خاص تمرکز می کنند، به طور مثال موسیقی و ریاضی. همه مکاتب آموزش برای کودکان را در همه سنین ارائه نمی کنند.

بعضاَ یک شاگرد علاوه بر کمک معمولی  نیازمند کمک بیشتر در مکتب می باشد. این کار می تواند به شکل منطبق ساختن بیشتر تدریس معمولی، به شکل اقدامات بزرگتر و یا هم به شکل مکتب ویژه، مکتب ابتداییه برای کودکان عقب افتاده، صورت بگیرد. مکتب ابتداییه برای کودکان عقب افتاده برای شاگردانی می باشد که بنابر اختلالات رشدی یا آسیب های ماندگار مغزی، شرایط عملی تدریس را تکمیل نمی کنند.

مکتب لیسه(جمنازیوم)

لیسه یک شکل اختیاری و رایگان آموزش می باشد که شما می توانید آنرا بعد از تکمیل دورۀ ابتداییه، انتخاب کنید.  شما می توانید تا همان سالی که 19 ساله می شوید برای مکتب لیسه تقاضا کنید.

درسولینتونا مکتب لیسه رود بیک که مربوط کمون می شود و یک تعداد (جمنازیوم)های مستقل وجود دارد. مکتب های لیسه مستقل، برخلاف مکتب لیسه مربوط کمون می شود، دارای یک مقام مسئول(مالک)دیگر می باشد. 

زمانی که شما برای مکتب لیسه(جمنازیوم) تقاضا می کنید، می توانید در میان برنامه ها و رشته های مختلف یکی را انتخاب کنید. برخی از برنامه ها آماده کنندۀ حرفه یی و برخی دیگر برنامه های حرفه یی اند. در میان برنامه های حرفه یی امکان پرداختن به کارآموزی(پراکتیک)نیز موجود می باشد. 

تقاضای شمولیت در مکتب

تقاضا برای شمولیت در مکتب را می توانید از طریق خدمات الکترونیک که به همین منظور در ویب سایت کمون موجود می باشد، انجام بدهید. در اینجاهمچنان می توانید یک فلم در مورد چگونگی شمولیت در مکتب را به زبان های مختلف بیابید.  مرکز تماس کمون میتواند شما را در قسمت تقاضا نمودن کمک نماید.

در جریان تقریباَ چهار هفته، در جنوری ـ فبروری، شما می توانید برای شمولیت  در سمستر خزانی مکتب، تقاضا نمایید.

در ماۀ مارچ یا اپریل نامۀ را دریافت می دارید  که حاوی معلومات در مورد این که کودک شما در کدام مکتب  کودک تان جا داده شده، می باشد.  شمولیت در مکتب باید توسط همه سرپرست های کودک تایید گردد. معلومات در مورد اینکه شما چطور آنرا انجام دهید با همین نامه به همراه می باشد.

زمانی که برای شمولیت در مکتب تقاضا می کنید، می توانید برای تدریس زبان مادری برای کودک تان نیز تقاضا نمایید.

خانۀ اوقات فراغت

خانۀ اوقات فراغت (Fritidshem) مربوط کودکانی می شود که تا 12 سال عمر داشته و به صنف آمادگی برای مکتب یا هم مکتب ابتداییه می روند. فعالیت (خانۀاوقات فراغت)از طرف بعد ازظهر و بعد از ختم ساعات معمولی درسی، صورت می گیرد. (خانۀ اوقات فراغت)باید رشد و آموزش شاگردان را تحریک نموده، برای آنها اوقات مفید فراغت و مشارکت اجتماعی را ارائه نماید.

فعالیت های(خانۀ اوقات فراغت) می تواند به گونه مثال به اطفالی که در کمون سولینتونا  ثبت دفتر احوال نفوس می باشند و همچنان به کودکانی پناهجوی که در این کمون زندگی می کنند، ارایه می شود. به کودک شما در صورتی در (خانۀ اوقات فراغت) جا داده می شود که شما کار کنید یا حداقل به شکل نیمه وقت تحصیل نمایید، فعالانه در جستجوی کار باشید و یا هم با خواهر/برادر کودک در مرخصی والدین بسر ببرید.

همزمان با تقاضای برای شمولیت در مکتب، برای یافتن جا در (خانۀ اوقات فراغت) نیز تقاضا می کنید.  برای کودک تان در(خانۀ اوقات فراغت) نیز همانند کودکستان، فیس/هزینه می پردازید.  مقدار فیس/هزینه متناسب است با عاید/درآمد تان، اما برای هر کودک یک مبلغ حداکثری وجود دارد.

کمک و حمایت از طرف کمون

هرگاه شما در یک وضیعت دشوار قرار  بگیرید، کمون می تواند به شما کمک های مختلفی را ارائه نماید. ادارۀ خدمات اجتماعی یا سوسیال برای افراد نیازمند، به اشخاصی دارای مشکلات اجتماعی یا اعتیاد کمک ارائه می کند. همچنان، آنها به افرادی دارای معلولیت روانی نیز کمک و حمایت عرضه می دارند.

کمک به افرادی در معرض خشونت

هرگاه شما در روابط نزدیک در معرض تهدید یا خشونت قرار گرفته اید یا شخصی دیگری را می شناسید که او در معرض آن قرار گرفته است، با اداره خدمات اجتماعی به تماس شوید.

 

هدف از خشونت در روابط نزدیک هر عملی است که دردآور،ترسناک و تحقیرآمیز باشد و بدین ترتیب باعث گردد تا یک شخص دیگر، برخلاف خواست خودش کاری را انجام بدهد و یا هم بی تفاوتی اختیار کند. این معمولاَ ترکیبی است از خشونت های فزیکی، جنسی و روانی. به طور مثال: تیله کردن، کشیدن از مو و یا مجبور ساختن برای انجام اعمال جنسی، تهدید های مستقیم یا غیرمستقیم و یا حرکات بدنی/نگاه های تحقیرآمیز که باعث ایجاد ترس می شود، منزوی ساختن فرد که مانع ملاقات او با اقارب یا دوستانش می گردد، یا هم اینکه اموال شخصی یک فرد،  به گونه ای عمدی  شکستانده و یا تخریب شود.  

شما می توانید در خارج از ساعات کار با بخش عاجل ادارۀ خدمات اجتماعی تماس بگیرید. اگر بالای شما جرم صورت گرفته درعوض باید با پولیس تماس بگیرید.

کمک برای افرادی دارای معلولیت روانی
اگر شما یک معلول روانی دارید، می توانید انواع مختلف کمک را از ادارۀ خدمات اجتماعی و سایر ادارات تقاضا کنید. مثلاَ شما می توانید با آنچه به وارد شدن در اجتماع ارتباط می گیرد،داشتن نوعی از مشغولیت،معاشرت با دیگران،  رسیدگی به امور روزمره ومراقبت از وضیعت اقتصادی تان و/یا مسکن تان، کمک دریافت کنید.

 

کمکدرحالتاعتیادووابستگی

 کمون دارای یک کلینیک برای بزرگسالانی است که مشکل اعتیاد دارند.  برای جوانانی که دارای مشکل اعتیاد می باشند نیز یک کلینیک وجود دارد.

 

مساعدت اقتصادی
اگر شما قادر به تامین امرار معیشت خود و خانوادۀ تان نمی باشید، می توانید برای دریافت مساعدت های اقتصادی، به شکل کمک برای تامین امرار معیشت، تقاصا نمایید. قبل از موافقت با مساعدت برای تامین امرار معیشت، یک بررسی صورت می گیرد و این شرط گذاشته می شود که شما باید همه اقدامات ممکن را برای تامین امرار معیشت خود و خانوادۀ تان، انجام داده باشید.


دولت همه ساله سطح مساعدت های اقتصادی را تعین می کند. مقدار پول برای هر نفر، در سراسر کشور یکسان بوده و باید مصارف موادغذایی،لباس و بوت(کفش)، سرگرمی و اوقات فراغت، مواد مصرفی، صحت و نظافت، روزنامه، تیلفون و فیس/هزینۀ تلویزیون را تحت پوشش قرار بدهد.  تقاضا برای مساعدت های اقتصادی حتی برای چیز های دیگر، مانند مراجعه نمودن نزد داکتر، دوا، مراجعه نزد داکتر دندان، عینک و غیره نیز ممکن می باشد.


اگر در مورد کمک برای تامین امرار معیشت سوالی دارید و یا اگر می خواهید آن را تقاضا نمایید، بامرکز تماس           (kontaktcenter)،ارتباط بگیرید. ماموران بررسی کننده در مرکز تماس در مورد وضیعت اقتصادی شما سوالاتی را طرح نموده، به شما معلومات داده و اسناد برای تقاضا را به شما ارسال می دارند. زمانی که شما تقاضانامۀ تان را فرستادید، یک وقت برای ملاقات دریافت می کنید. هدف ادارۀ خدمات اجمتاعی اینست که دو هفته بعد از آنکه شما تقاضانامه تان را برای کمک های اقتصادی تحویل دادید، با شما ملاقات نماید. ما بعد از این ملاقات تصمیم می گیریم.

 

کمکبرایوالدین
کمون سولینتونا حمایت از والدین را از دوران حاملگی تا زمانی که کودک 18 ساله میشود، ارائه میدارد. شما به عنوان والدین می توانید به شکل  انفرادی حمایت دریافت نمایید و یا در یک گروۀ والدین سهم بگیرید. همه چیز رایگان می باشد. همچنان در سولینتونا سه  مرکزهنمای خانواده همراه با کلینیک صحی کودکان، کودکستان آزاد و مشاور امور اجتماعی در یک ساختمان وجود دارد.  همچنان با قابله ها نیز همکاری نزدیک وجود دارد. 

 

 

حمایتبرایشماکهکودک/جواناستید
هرگاه شما در مورد چیزی نگران هستید مثلاَ مشکل در خانواده، لطفاَ با دفتر پذیرش اداره امور اجتماعی برای کودکان و جوانان یا هم کلینیک جوانان تماس بگیرید.

در کلینیک جوانان شما می توانید در مورد میل جنسی وسایل جلوگیری از حامله شدن رهنمایی و مشوره بدست آورده، آزمایش حاملگی و آزمایش برای امراض مقاربتی رانجام داده و تابلیت های عاجل ضد حاملگی و کاندوم را بدست بیآورید. این کلینیک مربوط جوانان و جوان بزرگسال تا 22 ساله می شود. در آنجا قابله ها، مشاروین امور اجتماعی و داکتر ها کار می کنند. مراجعه به این کلینیک برای شما رایگان بوده و کارمندان آن، دارای رازداری وظیفوی می باشند.


ویب سایت های “Soc و unga” مربوط شما که کودک یا جوان استید، می شود. در اینجا ما در مورد کمک های که شما می توانید از ادارۀ امور اجتماعی یا سوسیال بدست بیآورید، چگونگی تماس گرفتن با ما و آنچه هنگام تماس شما با ما اتفاق می اٌفتد، معلومات می دهیم.

 

کمک برای افراد معلول، سالمندان و خویشاوندان آنها

اگر شما سالمند استید، دارای معلولیت می باشید یا از خویشاوندان شخصی استید که به کمک اضافی نیاز دارد، کمون می تواند به منظور ایجاد سهولت در زندگی روزمره تان، کمک ارائه نماید.

برای شما که نیازمند حمایت استید

خدماتخانگی
مهم است تا شخص خودش را در خانۀ خود مصئون احساس کند. اگر شما به دلیل سن، مریضی یا معیوبیت در اجرای کار های روزمره توسط خود تان با مشکل روبرو استید، میتوانید از Hemtjänst یا “خدمات خانگی” در منزل تان کمک و حمایت دریافت نمایید.
شما میتوانید از خدمات خانگی کمک را به شکل مراقبت شخصی شبانه روزی بدست آورید. به طور مثال مراقبت از نظافت شخصی تان و یا کمک برای پوشیدن و کشیدن لباس ها. شما همچنان می توانید برای دیگر چیز های که به آنها ضرورت دارید تا حال تان خوب بوده و احساس مصئونیت نمایید، نیز کمک دریافت کنید. این می تواند به طور مثال تمیزکاری و زیبا سازی منزل، رخت شویی و اتو کردن، کمک برای مراجعه به کلینک صحی، مراجعه نزد داکتر یا فعالیت ها، خرید نمودن و یا هم انجام دادن کارهای اداری باشد. اگر شما خود تان نمی توانید غذا بپزید می توانید غذا را در داخل جبعه ها در خانه بدست بیآورید.

 الارمیاآژیرمصئونیت
شما که مثلاَ از بابت افتادن نگران استید یا در معرض خطر فزاینده برای مبتلا شدن به مریضی های حاد قرار دارید، می توانید برای بدست آوردن یک “آلارم/آژیرمصئونیت” یا trygghetslarm تقاضا نمایید.
آلارم/ آژیر مصئونیت یک تیلفون بلندگو است که با یک دکمۀ مربوط آلارم در منزل شما وصل گردیده و شما آن را در گردن تان می آویزید و یا هم آن را در بند دست تان با خود حمل می کنید. این آلارم/آژیر در حالات پیشبینی ناشده امکان گرفتن تماس با کارمندان را برای شما ممکن می سازد. اگر کارمندان در زمانی که شما از آلارم/آژیر استفاده می کنید نتوانند با شما تماس بگیرند، به منزل تان نزد شما می آیند.

 

منطبقساختنمسکن

اگر شما به دلیل یک مریضی یا معلولیت ضرورت دارید که مسکن تان بازسازی شود، می توانید برای دریافت کمک اقتصادی جهت بازسازی مسکن خود که با نیازمندی های تان مطابقت داشته باشد، تقاضا نمایید.

 

خدماتحملونقلبرایسالمندانوافرادمعلول

شما که با حرکت دادن تان توسط خود تان، یا با سفر نمودن با وسایل نقلیۀ عمومی مشکلات زیاد دارید، می توانید تقاضای خدمات حمل و نقل برای سالمندان و افراد معیبوب یا färdtjänstنمایید. به این معنی که شما توسط یک موتر تکسی یا یک موتر بزرگتر که به طور ویژه مناسب ساخته شده است، منتقل می گردید.

 

برای شما که دارای معلولیت می باشید

اگر شما دارای معلولیت می باشید،  می توانید کمک های مختلف را بدست آورید. کمون می تواند طوری ترتیب بدهد که شخصی شما را برای حمل و نقل کمک نماید و یا در صورت نیاز شما را در وسایل نقلیۀ عمومی راهنمایی نماید.

شما همچنان می توانید توسط یک “مددگار شخصی برای مراقبت از نظافت شخصی تان، غذا خوردن، پوشیدن و کشیدن لباس، ارتباط گرفتن با دیگران و سایر موضوعاتی که در زندگی روزمره با آنها به کمک ضرورت دارید، مساعدت دریافت نمایید.

 

اگر شما دارای معلولیت بوده و نیازمند کمک خاصی برای مراقبت از منزل تان یا پرداختن به کار های مختلف می باشید، می توانید کمک را به شکل حمایت در محل سکونت بدست آورید.


همچنان، کمون فعالیت های اجتماعی را نیز برای افراد معلول ترتیب می دهد. مثلاَ شام های رقص در Arena Satelliten، یک مسابقۀ موسیقی یا نوشیدن قهوه/چای و شنیدن موسیقی musikcafé.

فعالیت های روزانه

اگر شما مکتب را تمام نموده اید و بنابر معلولیت تان نمی توانید کاری را بدست آورید، در آن صورت ممکن با فعالیت های روزانه برای شما موافقت صورت بگیرد. فعالیت های روانه یک نوع از محل کار است. این فعالیت ها متفاوت اند و بستگی به این دارد که شما در کجا می خواهید کار کنید.  هدف اینست که روزانه شما یک سرگرمی سالم داشته باشید.

 

مسکن برای شما که دارای معلولیت استید

اگر شما به کمک  زیاد نیاز دارید ممکن نتوانید با خانوادۀ خود زندگی نمایید. در آن صورت شما میتوانید برای یک مسکن که در آن کارمندانی وجود دارند که میتوانند شما را کمک نمایند، تقاضا نمایید. همچنان، شما میتوانید تقاضا کنید تا اجازه داشته باشید که به طور موقت در یک خانوادۀ حمایت کننده، یک اقامتگاۀ کوتاه مدت یا یک محل برای بهبود یافتن یا هم محلی برای تغییر محیط، سکونت اختیار نمایید. 

فرد ارتباطی
یک فرد رابط (kontaktperson) به مانند یک دوست: شخصی که می توانید با او ملاقات نموده و صحبت نمایید، عمل میکند. شما میتوانید به طور مثال با هم چای/قهوه بنوشید و به سینما بروید. فرد رابط همچنان باید بتواند درمسایل زندگی روزمره برای تان مشوره و حمایت ارائه نماید.

برای شما که سالمند هستید

فعالیت روزانه
فعالیت روزانه به این معنی است که شما در جریان روز از طرف کمون کمک دریافت می نمایید و می توانید در فعالیت های مشترک مختلف سهم بگیرید. این می توانید برای شما که یک شخص سالمند معیوب استید یا دارای مریضی زوال عقل می باشید ارایه گردد، تا باشد تداوم زندگی درمنزل و داشتن تماس با دیگران برای تان آسان تر گردد. فعالیت روزانه همچنان می تواند برای ایجاد سهولت برای افرادی که از یکی از نزدیکان شان در منزل مراقبت می نمایند نیز ارایه گردد.  میزان یا مقدار این همراه بر اساس توانایی، ضرورت و تقاضا تعین می گردد. 

 

فعالیتهابرایافرادسالمند

برای شما که یک فرد سالمند استید و میخواهید اوقات فراغت فعال درسولینتونا داشته باشید، فعالیت های زیادی ترتیب داده می شود.  معلومات بیشتر را می توانید در ویب سایت www.solom.se بدست آورید.

 

وسایلکمکی

اگر شما 65 سال و یا بیشتر از آن عمر دارید و در حرکت دادن تان مشکل دارید می توانید وسایل مختلف کمکی را از کمون به امانت بگیرید، به گونه ای مثال “واکر” (وسیله کمی برای راه رفتن) یا چوکی ارابه دار.

مسکنبرایافرادسالمند

اگر شما نمی توانید در منزل خود به بودباش ادامه بدهید، این امکان وجود دارد که برای نقل مکان نمودن به یک مسکن دیگر (مخصوص سالمندان)تقاضا نمایید. متناسب به مقدار کمک و حمایت که شما در اقامتگاه نیازمند آن می باشید، اقامتگاه های مختلف برای سالمندان وجود دارد.  همچنان اقامتگاه های مذکور می تواند کوتاه مدت و یا دراز مدت باشد، برعلاوه برای افرادی مبتلا به مریضی زوال عقل  نیز سازگار باشد.

 

برایشماکهازنزدیکانیکشخصیاستیدکهخودنمیتواندازعهدۀزندگیروزمرهاشبدرآید.

برای شما که یک شخصی را کمک می کنید که به دلیل کهولت، مریضی های طولانی جسمی یا روانی، اعتیاد یا هم معلولیت  نمی تواند از عهدۀ زندگی روزمره اش بدر آید، حمایت اقارب وجود دارد. حمایت اقارب  فعالیت های از جمله مشوره دهی، راهنمایی، گفتگو های حمایوی، گروه های نزدیکان، سخنرانی ها، حمایت برای شما که دارای مریضی زوال عقل می باشید و ارائه امکانات برای شما جهت ملاقات با اقارب دیگر افرادی که در شرایط مانند شما قرار دارند، را ترتیب میدهد.   فردی را که شما کمک می کنید ممکن یک عضو فامیل، دوست و یا همسایه باشد. در مورد خویشاوند بودن، شما خود تصمیم می گیرید.

اگر می خواهید تا به عنوان یک خویشاوند کمک بدست آورید، با کمون  در تماس شوید.

فرهنگ و اوقات فراغت

برای شما که به ورزش، فرهنگ و طبیعت علاقه دارید، درسولینتونا چیز های زیادی وجود دارد. 

عضو یک انجمن شوید!

در سویدن اوقات فراغت مهم بوده و تعدادی زیادی از افراد، زمانی که در مکتب و یا کار نمی باشند وقت خود را وقف ورزش یا سرگرمی های اوقات فراغت می نمایند. شامل شدن در یک انجمن که در آن افرادی وجود دارند که دارای علاقمندی شبیه شما می باشند، می تواند یک روشی باشد  برای شما به عنوان یک فرد تازه وارد به این کشور تا بتوانید دوستان بیابید و زبان سویدنی را فرا بگیرید. 

ورزش و تحرک

تعدادی زیادی از کودکان در انجمن های ورزشی تمرینات را با هم انجام میدهند. در اینجا 64 انجمن وجود دارد که 33 نوع ورزش مختلف را عرضه می دارند.  

در چندین جا ورزشگاه های فضای باز، راه ها برای دوش / راه رفتن و میدان های کوچک ورزشی برای باستکبال و فلور بال و فوتبال وجود دارد.  یک پارک زیبا برای(اسکیت) نیز در متجمع ورزشی Sollentunavallen وجود دارد که در آنجا یخ نیز برای”اسکیت روی یخ” وجود دارد.   

سالون شنا

“سالون شنا سولینتونا” Sollentuna simhall دارای یک حوض شنا 25 متری و یک حوض کوچک برای کودکان می باشد.  برای این که بتوانید به تنهایی به سالون شنا مراجعه کنید باید12 ساله بوده و بتوانید 200 متر را شنا کنید.  برای این که همه یک حوض پاک و مطمئن داشته باشند، نکات دیگری نیز وجود دارد که باید آنها را قبل از مراجعه به خاطر داشته باشید. لطفاَ قبل از مراجعه، مقررات شنا را در اینجا[لینک]مطالعه نمایید.

کتابخانۀ سولینتونا

در کتابخانه به بیشتر از 20 زبان کتاب موجود می باشد.  شما که یک فرد تازه وارد استید و فاقد کارت هویت سویدنی می باشید، می توانید یک کارت موقتی کتابخانه را بدست بیآورید. در “اتاق تازه وارد به سویدن” یا  Ny i Sverige-rummet کتاب های کورس های آموزش زبان، روزنامه های زیاد به زبان های مختلف و یک کمپیوتر وجود دارد که شما می توانید در آن روزنامه های خارجی را مطالعه کنید. همچنان،  در اینجا språkcaféer(گردهمایی برای صحبت نمودن و نوشیدن قهوه/چای با همدیگر به منظور آموزش زبان) و صحبت های مشورتی، توسط داوطلبان از جمله توسط کلیسای سویدن و صلیب سرخ ترتیب داده میشود. 

مکتب فرهنگی برای کودکان و جوانان

مکتب فرهنگی سولینتونا کورس های را برای کودکان و جوانانِ بین 3 و 21 ساله در بخش های موسیقی، رقص، تیاتر، نقاشی و نویسندگی راه اندازی می کند. این کورس ها برای هر سمستر بین 500 تا 1100 کرون قیمت دارد.  برای خانواده های که مساعدت اقتصادی دریافت می کنند، کمک های اقتصادی وجود دارد. 

محل ملاقات برای جوانان

اکثریت مکاتب کمون دارای مراکز تفریح های سالم یا fritidsgårdar است که شب هنگام باز می باشد.  علاوه بر آن، خانۀ بزرگ جوانان خانۀ بزرگ جوانان Arena Satelliten نیز موجود می باشد.

به جنگل بروید!

در سویدن شما می توانید آزادانه در طبیعت گشت و گذار نمایید، حتی در زمینی که مربوط شخصی دیگری می باشد. در سولینتونا ساحات بزرگ طبیعی وجود دارد که شما می توانید به آنجا بروید. در Järvafältet یک باغی وجود دارد که در آن گاو ها، اسپ ها، خوک ها و گوسفند ها موجود بوده و شما می توانید از آنجا دیدن کنید. همچنان، در آنجا محلاتی برای کباب نمودن با چوب نیز وجود دارد.