Till navigation Till innehåll (s)

Information om ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti 2022 träder en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter i kraft.

Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter. Produktens innehåll är utan tobak men som innehåller nikotin för konsumtion, till exempel vitt snus eller vissa typer av E-cigaretter.

Produkterna kommer bara få säljas till den som fyllt 18 år, den som säljer produkterna ska förvissa sig om mottagarens ålder och inne på varje försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. Det kommer även finnas bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara märkta med hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen förväntas även förordning om tobaksfria nikotinprodukter införas. Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande produkter.

Kommunen och Polismyndigheten kommer att vara ansvariga för tillsynen på försäljningsställena.

Kommunen kan ta ut en årlig tillsynsavgift för tillsynen av din verksamhet.

Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Till anmälan måste även egenkontrollprogram bifogas där det framgår att även dessa produkter omfattas av kontrollen. Det går således att komplettera det befintliga egenkontrollprogrammet som tidigare skickats in.

Dessa måste skickas in senast 31 juli 2022.

Anmälan skickas via mail:

mbn@sollentuna.se   

eller via posten: Sollentuna kommun, 191 86 Sollentuna
(Märkt med Anmälan tobaksfria prod).