Till navigation Till innehåll (s)

Bygglov för skylt, ljusanordning och vepa

När du vill sätta upp en skylt, en ljusanordning eller vepa behöver du ofta bygglov. Det gäller både permanenta skyltar och tillfälliga skyltar (mer än fyra veckor).

Du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning inom detaljplan. Skyltens form och färg ska anpassas till byggnaden och gatumiljön.

Ansök om bygglov för skylt via e-tjänstAnsök om bygglov för skylt via blankett

Riktlinjer för skyltning Dessa handlingar ska du bifoga din ansökan:

   • Situationsplan, skala 1:400.
   • Fasadritning/fotomontage, skala 1:100.
   • Ritning på skylten/ljusanordningen, skala 1:100.
   • Beskrivning av material och eventuell ljusanordning.
   • Förslag på kontrollplan .

Skyltar som inte kräver bygglov

   • Skyltar inomhus, som ska ses inifrån.
   • Små skyltar, max 1,0 kvadratmeter som inte är placerad i direkt närhet till en annan skylt.
   • Orienteringstavlor max 2,0 kvadratmeter.
   • Anslagstavlor (inte reklam).
   • Informationsskyltar vid elljusspår och liknande.
   • Mindre byggskyltar.
   • Skyltning utanför detaljplanelagt område, såvida inte områdesbestämmelser säger annat. Observera att väglagen reglerar skyltning i anslutning till vägområden.

Om du är osäker på vad som gäller för din planerade skylt, hör av dig till kommunen kontaktcenter.