Till navigation Till innehåll (s)

Regler för servering av livsmedel under Coronaepidemin  

För att minska smittspridningen i samhället har Folkhälsomyndigeten föreskrifter riktade till livsmedelsverksamheter som bedriver någon form av servering. Föreskrifterna började gälla den 25 mars.

Berörda livsmedelsverksamheter måste visa att de tar sitt ansvar genom att införa skärpta hygienrutiner och genom att förhindra smittspridning.

För vem gäller reglerna?

Föreskrifterna gäller för alla kommunens livsmedelsverksamheter som är registrerade och inkluderar någon form av servering: restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

Vad säger reglerna?

Den som bedriver en livsmedelsverksamhet är skyldig för följande:

 • Se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Riktlinjerna är att gästerna ska kunna hålla lite mer än en armslängds avstånd till varandra.
 • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Endast om det är möjligt att hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel är detta tillåtet. 
 • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord. Stående servering vid bardisk är inte tillåtet. 
 • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det blir trängsel. Det är upp till verksamheten att avgöra om bufféservering är möjlig eller inte. För att kunna hålla bufféservering öppen krävs att kraven i föreskrifterna följs. Det finns ingenting i nuläget som tyder på att livsmedel skulle kunna vara en källa till smittspridning av covid-19. 
 • Verksamhetsutövaren ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför och utanför dörren till verksamheten.  
 • Som ett led i egenkontrollen ska rutiner finnas för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Regelbundna riskbedömningar ska göras utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning ska finnas. 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter

Information från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gällande offentliga kök med anledning av covid-19 

Kommentarer från SKR till regler för restauranger, barer och caféer

Åtgärder för att minska spridning av covid-19

Sveriges Kommuner och Regioner har sammanställt följande åtgärder som bör följas av offentliga kök för att minska spridningen av covid-19:

 • Personal ska inte gå till jobbet om de känner sig sjuka med symtom som snuva, hosta eller feber.
 • Håll rent enligt ordinarie hygienrutiner i kök och servering. Vanliga disk- och rengöringsmedel fungerar bra mot covid-19.
 • Se till att alla matgäster kan tvätta händerna före måltiden, gärna med tvål, vatten och pappershandduk och/eller handsprit.
 • Ordna serveringen så att matgäster inte behöver trängas på liten yta vid exempelvis köer, bufféservering och vid bordsplacering.
 • Håll dig uppdaterad dagligen! Följ arbetsgivarens riktlinjer och läs mer på myndigheternas webbplatser.

Vad händer om verksamheter inte följer reglerna?

Smittskyddsläkare kan, efter samråd med kommunen, besluta att företag som inte följer riktlinjer angående covid-19 måste vidta åtgärder. Det är då viktigt att livsmedelsföretagare genast rättar sig efter detta för att undvika att verksamheten stängs ner.