Till navigation Till innehåll (s)

Regler för servering av livsmedel under Coronaepidemin  

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen har trätt i kraft. Det är den som driver restaurang, bar, kafé, cateringverksamhet eller annan verksamhet som serverar mat eller dryck som har ansvar för att lagen följs. Detta för att minska risken för att gäster eller personal utsätts för smitta.

Den nya lagen (2020:526) trädde i kraft den 1 juli och uppdaterades den 3 november 2020. Nytt är att serveringsställen ska se till att sällskap kan hålla minst en meters avstånd till varandra samt att antal besökare i ett och samma sällskap får uppgå till högst 8 personer.

Sedan den 1 juli har kommunen tillsynsansvaret att följa upp att den tillfälliga lagstiftningen följs. Kommunen har verktyg att fatta beslut om bland annat stängning vid behov. 

Regler

Reglerna omfattar dig som driver restaurang, bar, kafé, cateringverksamhet eller annan verksamheter som serverar mat eller dryck på plats.

  • Det ska vara möjligt att hålla avstånd (minst 1 meter mellan sällskap).
  • Det ska vara möjligt att hålla  en god handhygien.
  • Den som har symptom stannar hemma.
  • Det ska finnas tydlig och synlig information till gästerna (och personalen) om vikten av att hålla avstånd och att sköta sin handhygien, att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord och att man bör stanna hemma om man har symptom på covid-19.
  • Att låta gäster beställa och hämta mat vid en disk är bara tillåtet om det går att undvika trängsel.
  • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord eller vid en bardisk, om det är möjligt utan att trängsel uppstår. Ståbord är inte tillåtna.
  • Antalet besökare i ett och samma sällskap vid ett bord eller en bardisk får vara max 8. 
  • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att trängsel uppstår. 
  • Mat för avhämtning kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.

SKR:s regler för restauranger, barer och caféer

Folkhälsomyndighetens information till restauranger och krogar

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLF-FS 2020:37)