Till navigation Till innehåll (s)

Hygieniska verksamheter

Om du har en verksamhet med risk för blodsmitta eller annan smitta ska du anmäla det till kommunen. Även bassängbad och solarier ska anmälas. Skönhetssalonger, spa och massage behöver inte anmälas.

Hudvårdsbehandlingar

Från och med den 1 juli 2021 ska även stickande/skärande verksamheter anmälas, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas sedan tidigare av anmälningsplikten.

Anmälningspliktiga verksamheter är sådana som yrkesmässigt ger hygieniska behandlingar där det finns risk för blodsmitta eller annan smitta. Risk finns på grund av att skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra skärande eller stickande verktyg används. Anmälningsplikten omfattar nu även till exempel användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och andra typer av stickande/skärande verktyg. Dessa har tidigare inte behövt anmälas eftersom de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta.

Om du redan har en verksamhet som omfattas av denna förändring ska du anmäla din verksamhet till avdelningen för miljö- och hälsoskydd senast den 1 september 2021. Även du som tänker starta en den här typen av verksamhet ska anmäla den. Är du osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller inte, kontakta Sollentuna kommuns kontaktcenter.

Du får starta din verksamhet tidigast sex veckor efter att anmälan har gjorts. Även ändringar av verksamhet ska anmälas. Om du inte anmäler i tid kommer du att behöva betala en miljösanktionsavgift.

Anmäl en hygienisk verksamhet

Begreppen "blodsmitta" och "annan smitta"

Med smitta avses alla typer av smittämnen (mikroorganismer) som kan smitta en människa och som kan orsaka infektioner. Blodsmitta uppstår när blodburna virus överförs vid användning av skärande och stickande verktyg. Blodburna virus är till exempel hepatit B, hepatit C och HIV. Hudinfektion är en annan typ av smitta som kan uppstå vid en hygienisk behandling. Infektionerna uppstår när bakterier kommer ned i djupare vävnad. Det kan ske genom att huden inte desinfekterats tillräckligt eller genom att de instrument som används inte är rena. Sådana infektioner kan bland annat orsakas av stafylokocker, streptokocker och olika sorters tarmbakterier.

Ny lag för estetiska injektionsbehandlingar

Den 1 juli 2021 började lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar att gälla. Det är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som har tillsynsansvaret för estetiska injektionsbehandlingar. Det kan till exempel vara fillers och estetiska injektionsbehandlingar med botulinumtoxin (botox). Verksamheter som redan utför injektionsbehandlingar behöver anmäla sin verksamhet till IVO. 

Anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg

Både IVO och kommunen har tillsyn över en verksamhet som gör behandlingar inom lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar och yrkesmässigt hygieniska behandlingar. Till exempel hårvård, fotvård, manikyr och nagelskulptering samt estetiska injektionsbehandlingar. En sådan verksamhet behöver anmäla både till IVO och till miljö- och byggnadsnämnden i Sollentuna.

Bassängbad

För att driva ett bassängbad eller ha ett bad i din verksamhet ska du anmäla detta till avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Det gäller alla bassänger, även ickekommersiella, som används av många personer. 

Anmäl bassängbad

Skönhetssalong, spa eller massage

För att driva denna typ av verksamhet behövs ingen anmälan, men informera gärna om verksamheten till avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Verksamheterna måste dock uppfylla de krav som ställs i miljöbalken på den här typen av verksamhet. Ett av kraven gäller egenkontroll. 

Meddelande om hälsoskyddsverksamhet

Solariesalonger

För att driva ett solarium ska du anmäla detta till avdelningen för miljö- och hälsoskydd.

Anmäl solarieverksamhet

Eftersom solarier sänder ut UV-strålning som kan orsaka skador måste du följa strålskyddslagen och strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.

Regler för solariesalonger - Strålsäkerhetsmyndigheten 

Tillsyn och kostnader

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd är tillsynsmyndighet. Det innebär att vi kan inspektera din verksamhet och ställa krav om du inte uppfyller lagarna. Vi tar ut en avgift för anmälan och tillsyn. 

Taxor och avgifter

Egenkontroll

Den som har en verksamhet ska enligt miljöbalken kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Egenkontroll är ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till hälsa, miljö och resurshushållning. Syftet är att bedriva ett systematiskt och förebyggande arbete för att skydda människors hälsa och miljön från skada.

Socialstyrelsen om egenkontroll

Kontakt