Till navigation Till innehåll (s)

Hygieniska verksamheter 

Alla verksamheter som innebär risk för blodsmitta ska anmälas till kommunen. Även bassängbad och solarier ska anmälas. Skönhetssalonger, spa och massage behöver inte anmälas. Lagen ställer krav på egenkontroll för hygieniska verksamheter.

Information med anledning av Coronaviruset

Socialstyrelsen har tagit fram ett infobrev om Corona och yrkesmässiga hygieniska verksamheter. Du hittar det på myndigheten webbsida:

Information från Socialstyrelsen med anledning av Covid-19  

Akupunktur, tatuering, piercing och fotvård

Om din verksamhet kan innebära risk för blodsmitta ska du anmäla den till avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Det gäller till exempel akupunktörer, tatuerare, fotvårdare och andra stickande/skärande verksamheter. Du får starta din verksamhet tidigast sex veckor efter att anmälan har gjorts. Även ändringar av verksamhet ska anmälas. Om du inte anmäler i tid får du betala en miljösanktionsavgift.

Anmäl en hygienisk verksamhet

Bassängbad

För att driva ett bassängbad eller ha ett bad i din verksamhet ska du anmäla detta till avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Det gäller alla bassänger, även ickekommersiella, som används av många personer. 

Anmäl bassängbad

Skönhetssalong, spa eller massage

För att driva denna typ av verksamhet behövs ingen anmälan, men informera gärna om verksamheten till avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Verksamheterna måste dock uppfylla de krav som ställs i miljöbalken på den här typen av verksamhet. Ett av kraven gäller egenkontroll. 

Meddelande om hälsoskyddsverksamhet

Solariesalonger

För att driva ett solarium ska du anmäla detta till avdelningen för miljö- och hälsoskydd.

Anmäl solarieverksamhet

Eftersom solarier sänder ut UV-strålning som kan orsaka skador måste du följa strålskyddslagen och strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.

Regler för solariesalonger - Strålsäkerhetsmyndigheten 

Tillsyn och kostnader

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd är tillsynsmyndighet, vilket innebär att vi kan inspektera din verksamhet och ställa krav om du inte uppfyller lagarna. Vi tar ut en avgift för anmälan och tillsyn 

Avgifter för tillsyn enligt miljöbalken

Avgift för tillsyn enligt strålskyddslagen - solarier

Egenkontroll

Alla som bedriver verksamhet är enligt miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Egenkontroll är ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till hälsa, miljö och resurshushållning. Syftet är att bedriva ett systematiskt och förebyggande arbete för att skydda människors hälsa och miljön från skada.

Egenkontroll för hygieniska verksamheter - Socialstyrelsen

Kontakt