Till navigation Till innehåll (s)

Internationella samarbeten i skolor och förskolor

Sollentunas skolor deltar i flera internationella samarbeten inom Erasmus+. Vi har också ett avtal om samarbete och utbyte med Paris skolförvaltning. Det gör att du som lärare i Sollentuna, och dina elever, kan öka er kompetens och lärande och samtidigt få ökad förståelse för andra livssituationer och kulturer.

Vi kallar vår internationella satsning för Sollentuna i världen. Här samlas projekt från olika förskolor, skolor och gymnasiet i Sollentuna. Målet är att skolorna ska samarbeta, besöka eller ha utbyte med skolor i andra europeiska länder. På det sättet ökar vår kompetens och vårt lärande samtidigt som vi får en ökad förståelse för andra kulturer.

Skolornas projekt kan till exempel handla om att

 • Elever kan åka på utbytesresa eller studieresa.
 • Elever på yrkesförberedande program kan praktisera i ett annat land.
 • Lärare och pedagoger kan besöka skolor för att byta erfarenheter.
 • Lärare och pedagoger kan följa en person som har liknande roll. Det kallas jobbskuggning.
 • Skolan tar emot lärare och elever från andra länder.

Varför satsar skolan i Sollentuna på detta?

Det är viktigt att våra lärare och skolledare får inspiration om hur de kan göra skolan bättre och bidra till att skapa ett intresse för andra kulturer och människor i andra livssituationer. De utmaningar och möjligheter vi står inför i Sollentuna finns även i skolor i andra länder. Att lära av varandra gynnar alla parter som är involverade i Erasmus+-projektet.

Utbildningskontoret

Personalen gör en jobbskuggning på Académie de Paris inför samarbetsavtalet.

Utbildningskontoret driver och utvecklar Projektet Sollentuna i världen och det finns en koordinator som stödjer skolorna i att skapa samarbeten med europeiska skolor. Vi har också bildat ett konsortium för att ansöka pengar för internationella utbyten.

Internationella projekt och utbyten sker utifrån rektors ansökan och beslut.

Erasmusprogrammet

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Programmets fokus är social delaktighet, den gröna och digitala omställningen och ungas delaktighet i det demokratiska livet. Syftet är att bidra till ett starkare och mer demokratiskt Europa och att möta de utmaningar som unionen står inför när det gäller utbildning och arbetsmarknad.

Genom Erasmus+ kan förskolor, skolor, högskolor, yrkes- och vuxenutbildningar söka bidrag för att genomföra samarbeten och utbyten med organisationer i andra länder. Även kommuner, fritidsgårdar och ideella organisationer i Sverige kan söka bidrag. I Sverige är det Universitets- och högskolerådet, UHR, som ansvarar för Erasmus+. Programmet varar mellan 2021 och 2027.

Samarbete med skolförvaltningen i Paris

Sollentuna har ett samarbetsavtal med Academie de Paris, som är skolförvaltningen i Paris. Avtalet ska göra pedagogiskt och kulturellt utbyte mellan länderna lättare, till exempel genom elev- och lärarutbyten. Academie de Paris har redan liknande avtal med städer som Berlin, Rom, Lissabon, Madrid och Beijing.

Sollentunas samarbete med Paris syftar till att:

 • Lära oss mer om våra båda länders sociala, ekonomiska och kulturella situationer.
 • Uppmuntra ett brett samarbete inom olika ämnesområden på alla utbildningsnivåer.
 • Underlätta och stötta partnerskap mellan skolor i de båda länderna.
 • Uppmuntra elever och lärare att använda digital teknik och att samarbeta och byta erfarenheter virtuellt.
 • Låta elever och skolpersonal studera eller jobbskugga i det andra landet.
 • Låta lärare och skolledare observera, analysera och utbyta erfarenheter kring hur man inkluderar alla elever i undervisningen i det andra landet.

Samarbetsavtalet med Paris tecknades 2021 och varar till 2025.

Mer läsning för dig