Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Information till arbetsgivare 

Om du som arbetsgivare anställer en ungdom, född mellan 2002-2004, står Sollentuna kommun för 50 procent av ungdomens totala lönekostnad.

Du som är arbetsgivare måste skicka in uppgifter om ungdomens anställning senast den 30 juni 2020 för att få ersättning för din sommarjobbares halva lönekostnad. 

Ungdomen ska arbeta minst 30 timmar och max 90 timmar samt att du som arbetsgivare måste ha F-skattesedel för att du som arbetsgivare ska få lönebidrag. Självklart kan sommarjobbet vara längre än så, men ersättningen utgår för högst 90 timmar. 

Gör så här

Ungdomen ska anmäla sommarjobbet till kommunen senast den 30 juni 2020. Följande länk används för att anmäla sommarjobb till kommunen:

Anmäl ditt sommarjobb till kommunen

Obs! Är inte sommarjobbet anmält via anmälningslänken betalar kommunen inte ut någon ersättning.

Du som arbetsgivare får ett automatiskt svar efter att anmälan gjorts. När sommarjobbet är genomfört betalar du som arbetsgivare ut lön och semesterersättning och så vidare till den berörda ungdomen. Efter detta skickas ifylld blankett och lönespecifikation in till kommunen och då får du som arbetsgivare tillbaka 50 procent på ditt utlagda belopp. Lönen kommer du och ungdomen överens om, kommunen ersätter för upp till 91 kr/timme exklusive semesterersättning.

Blankett för utbetalning av ersättning för sommarjobbande ungdom

Har du tagit emot en ungdom med en funktionsnedsättning som påverkar de arbetsuppgifter som ungdomen ska utföra finns möjlighet att få tillbaka 100 procent av det utlagda beloppet.

Dokumenten måste vara inskickade till kommunen senast den 30 juni 2020. Pengarna som ska betalas tillbaka kommer att betalas ut i augusti - oktober, beroende på när underlagen kommer in till kommunen.