Till navigation Till innehåll (s)

Ersättning till arbetsgivare för sommarjobbare

Om du erbjuder en ungdom ett sommarjobb kan Sollentuna kommun stå för 50% av lönen. Det gäller unga födda mellan 2005-2007 som är folkbokförd i Sollentuna.

Anmälan om ungdomens anställning ska göras senast den 30 juni 2023. Du som är arbetsgivare måste skicka in blankett senast den 6 oktober 2023 för att få ersättning för din sommarjobbares halva lönekostnad.

Ungdomen ska arbeta minst 30 timmar och max 90 timmar samt att du som arbetsgivare måste ha F-skattsedel för att du som arbetsgivare ska få lönebidrag. Självklart kan sommarjobbet vara längre än så, men ersättningen utgår för högst 90 timmar.

Lönen kommer du och ungdomen överens om. Vi ersätter upp till följande löner exklusive semesterersättning:

  • Född 2007: 85 kr/timme
  • Född 2006: 89 kr/timme
  • Född 2005: 98 kr/timme

Om du tar emot en ungdom med en funktionsnedsättning kan du få tillbaka 100 procent av lönen. Detta om funktionsnedsättningen påverkar hur arbetsuppgifter kan utföras.

Så här går det till

Ungdomen anmäler sitt sommarjobb till kommunen under perioden 20 februari till 30 juni 2023. 

Anmäl sommarjobb 

  • Du som arbetsgivare får ett automatiskt svar efter att anmälan gjorts. Obs! Om inte sommarjobbet är anmält via ovanstående blankett betalar vi inte ut någon ersättning. 
  • När sommarjobbet är slut ska du betala ut lön och semesterersättning till ungdomen.
  • Sen skickar du in blanketten och lönespecifikationen till kommunen. Det ska göras senast 6 oktober. Då får du tillbaka 50 procent på ditt utlagda belopp.
  • Ersättningen betalas ut i augusti - oktober. När det sker beror på när underlagen kommer in till kommunen.

Anmäl utbetalning för ungdom - för arbetsgivare

Kontakt