Till navigation Till innehåll (s)

Eget sommarjobb - ersättning från kommunen till arbetsgivare

Om du som arbetsgivare anställer en ungdom, född mellan 2004-2006, står Sollentuna kommun för 50 procent av ungdomens totala lönekostnad.

Anmälan om ungdomens anställning ska göras senast den 1 juli 2022. Du som är arbetsgivare måste skicka in blankett senast den 7 oktober 2022 för att få ersättning för din sommarjobbares halva lönekostnad. 

Ungdomen ska arbeta minst 30 timmar och max 90 timmar samt att du som arbetsgivare måste ha F-skattesedel för att du som arbetsgivare ska få lönebidrag. Självklart kan sommarjobbet vara längre än så, men ersättningen utgår för högst 90 timmar. 

Gör så här

Du som ungdom ska anmäla ditt sommarjobb till kommunen senast den 1 juli 2022

Länk 

Obs! Är inte sommarjobbet anmält via anmälningslänken betalar kommunen inte ut någon ersättning.

  • Du som arbetsgivare får ett automatiskt svar efter att anmälan gjorts.
  • När sommarjobbet är genomfört betalar du som arbetsgivare ut lön och semesterersättning och så vidare till den berörda ungdomen.
  • Efter detta skickas ifylld blankett och lönespecifikation in till kommunen och då får du som arbetsgivare tillbaka 50 procent på ditt utlagda belopp. Lönen kommer du och ungdomen överens om, kommunen ersätter för upp till 91 kr/timme exklusive semesterersättning. 
  • Blanketten om ersättning måste vara inskickad till kommunen senast 7 oktober 2022. Ersättningen betalas ut i augusti - oktober, beroende på när underlagen kommer in till kommunen.

Blankett för företagare, ersättning för sommarjobbare

Har du tagit emot en ungdom med en funktionsnedsättning som påverkar de arbetsuppgifter som ungdomen ska utföra finns möjlighet att få tillbaka 100 procent av det utlagda beloppet.