Till navigation Till innehåll (s)

Förmåner för dig som är anställd i Sollentuna kommun 

Här kan du läsa om vilka förmåner och utvecklingsmöjligheter vi erbjuder våra medarbetare.

Förmånsnavet samlar förmåner

Sollentuna kommuns medarbetare har tillgång till Förmånsnavet genom Benify, en portal som samlar alla förmåner som medarbetare i Sollentuna kommun har tillgång till. Där går det till exempel att köpa SL-kort där årskostnad dras månadsvis, använda friskvårdsbidrag, semesterväxla semesterdagstillägg till lediga dagar, hantera lunchkortet Edenred lunchförmån, ta del av förmånliga rabatter och mycket mer.

Friskvård

Som anställd i Sollentuna kommun får du ett friskvårdsbidrag på 1 300 kronor.

Vi har tillgång till företagshälsovård. Vi erbjuder hälsoundersökningar för personal i vissa åldersgrupper.

Utveckling i jobbet

Vi tycker att det är viktigt med utveckling i jobbet. Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom olika utvecklingsprogram och studieresor.

För chefer och blivande chefer

  • Ledarutvecklingsprogram
  • Ledarskapsakademin, ett program för potentiella ledare
  • Mentorprogram och kollegial chefshandledning

För medarbetare

  • Medarbetarakademin, ett utvecklingsprogram för medarbetare
  • Individuell utvecklingsplan

Studieresor utomlands, internationaliseringsbidrag

Du som anställd eller förtroendevald kan söka pengar till studieresor utomlands. Meningen är att olika verksamheter ska kunna utvecklas, höja sin kompetens och ta del av goda exempel utan att den egna verksamhetens budget belastas. Resan ska vara ett led i verksamhetens kompetens- och/eller verksamhetsutveckling.

Semester

Enligt avtal:

Ålder

upp till 39 år

40 - 49 år

från 50 år

Semester

25 dagar

31 dagar

32 dagar

Extra lediga dagar

Vissa yrkesgrupper har möjlighet att byta semesterdagstillägget mot 5-6 st. extra lediga dagar.

Subventionerad lunch

Genom Edenred lunchförmån erbjuder vi våra anställda subventionerad lunch. 

Försäkringar i anställningen

När du är anställd hos oss omfattas du av ett antal försäkringar:

  • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)
  • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)

Pension

Tjänstepension - KAP-KL

Kommunens avtal för tjänstepension heter KAP-KL.

Förstärkt tjänstepension

Möjlighet finns att växla lön mot förstärkt tjänstepension. Kommunens syfte med erbjudandet är bland annat att kunna rekrytera och behålla chefer och nyckelpersoner.

Växling till förstärkt tjänstepension innebär att en medarbetares bruttolön sänks med en viss summa, som istället placeras i en pensionsförsäkring för medarbetaren.

Oförändrad pensionsgrundande lön för äldre anställda

I syfte att öka förutsättningarna för äldre anställda att arbeta till 65 år eller längre, har kommunen beslutat om möjlighet till minskad arbetstid med oförändrad pensionsgrundande lön för tjänstepension.

För tillsvidareanställd medarbetare som fyllt 63 år gäller modellen 80-80-100, vilket innebär att arbeta 80 procent av sin tjänst, få lön på 80 procent av sin tjänst och få en tjänstepension på 100 procent av sin tjänst.

För tillsvidareanställd medarbetare som fyllt 65 år gäller modellen 80-90-100, vilket innebär att arbeta 80 procent av sin tjänst, få lön på 90 procent av sin tjänst och få en tjänstepension på 100 procent av sin tjänst.  

Försäkringar i anställningen

Tjänstepension