Till navigation Till innehåll (s)

Jobba i Sollentunas förskolor och skolor

I Sollentuna jobbar vi tillsammans mot tydliga mål. Vi vill erbjuda Sveriges bästa skola och varje skola ska vara den bästa för varje elev. Vägen dit kallar vi för Skolresan och den börjar i förskolan. Följ med på resan!

Se filmen med syntolkning

Lediga jobb i Sollentunas skolor och förskolor

Vi är en stark skolkommun. Med gott självförtroende säger vi: Det är möjligt hos oss! Vi har strukturerna, undervisningsmetoderna och samarbetsformerna för att vi ska lyckas! 

Vi har en stark delningskultur när det gäller kunskap och erfarenhet. Vi tar tillvara och utvecklar din kompetens och ditt yrkeskunnande. Genom att lära av varandra skapar vi ett nytänkande arbetssätt. Tillsammans så arbetar vi med att utveckla och förbättra våra verksamheter.

Vi utvecklar ständigt våra undervisningsmetoder och samarbetsformer, och vårt arbetssätt ger oss duktiga lärare, motiverade barn och elever samt engagerade föräldrar.

Vi är en av de ledande kommunerna vad gäller digitala verktyg i undervisningen; vi ser det som en självklarhet att utrusta våra elever inför den framtid som väntar dem. Den digitala tekniken är också en naturlig del av din arbetsdag; för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen.  

Vi möter alla barn och elever i Sollentuna med en social, fysisk och pedagogisk tillgänglig lärmiljö under hela dagen. Varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningar till lärande och utveckling. 

Medvetenhet om miljö- och hälsopåverkan ska genomsyra nya utvecklingsområden och samt vara en del av det vardagliga arbetet. I Sollentuna arbetar alla barn, elever och medarbetare utifrån Agenda 2030 och Barnkonventionen för att skapa en hållbar framtid genom god utbildning, kunskap om hälsa, välbefinnande och jämlikhet för att bli demokratiska, miljömedvetna medborgare.

Är du en lärare som ser den digitala utvecklingen som en möjlighet till professionell utveckling och ett sätt att nå gemensamma mål? Då borde du jobba i Sollentuna! 

Se filmen med syntolkning