Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna kommun som arbetsgivare

Vi arbetar för att ge alla invånare och företag bästa möjliga service. Vi vill vara den bästa kommunen att leva, jobba och verka i. I det arbetet är våra medarbetare ovärderliga.

Sollentuna kommun har cirka 2 700 anställda. Det finns många intressanta arbeten och vi söker alltid nya medarbetare inom olika områden. Vi värdesätter att du är intresserad av människor, har en god samarbetsförmåga och sinne för service. Vi tycker också att det är viktigt att du är intresserad av att utvecklas och att du är engagerad i ditt arbete.  Öppenhet och delaktighet är viktigt för oss. 

Våra kärnvärden

Kulturen hos oss beskrivs med våra tre kärnvärden: nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. De präglar hela vår verksamhet och det sätt vi arbetar på.

Nytänkande

 • Med lyhördhet och öppet sinne löser vi vårt uppdrag.
 • Vi utför vårt jobb med engagemang och hittar arbetsglädje.
 • Var och en bidrar med kunskap, idéer och erfarenhet.
 • Alla medarbetare tar själva initiativ till kompetensutveckling.

Ansvarstagande

 • Inom organisationen samarbetar vi och ser till helheten. Att ha både samhälls- och invånarperspektiv ingår i vårt uppdrag.
 • Vi tar ansvar för och utvecklar våra relationer.
 • Vi ser till att vara uppdaterade och pålästa.

Välkomnande

 • Med tolerans och nyfikenhet bemöter vi varandra.
 • Vi är inkluderande. Allas lika värde är en självklarhet.
 • Öppenhet, respekt och kamratskap kännetecknar vår arbetsmiljö. 

I vår personalpolicy kan du läsa om våra värderingar och förhållningssätt till varandra och de människor vi möter i arbetet.

Personalpolicy

Så här tycker några av våra medarbetare

 • "Det roligaste med mitt jobb är omväxlingen och komplexiteten. Man blir aldrig fullärd och det är ständiga utmaningar varje dag. Det är roligt att arbeta i en ambitiös kommun."
 • "Jag vill vara en del av att hjälpa människor framåt. I Sollentuna har jag en stor möjlighet att göra skillnad för individerna jag möter."
 • "Det är roligt att jobba i en kommun där både politiker och tjänstemän är engagerade och som satsar på verksamhet för ungdomar."
 • "Det är spännande att få arbeta med aktuella frågor inom samhällsbyggnad med koppling till hur vi skapar ett hållbart, smidigt och tryggt resande. Dessutom är vi ett bra engagerat gäng, vi har kul på jobbet."