Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna kommun som arbetsgivare

Välkommen till Sollentuna – en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.

Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun!

Lediga jobb

Våra värderingar

Kulturen hos oss beskrivs med våra tre kärnvärden: nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. De präglar hela vår verksamhet och det sätt vi arbetar på.

Nytänkande

  • Med lyhördhet och öppet sinne löser vi vårt uppdrag.
  • Vi utför vårt jobb med engagemang och hittar arbetsglädje.
  • Var och en bidrar med kunskap, idéer och erfarenhet.
  • Alla medarbetare tar själva initiativ till kompetensutveckling.

Ansvarstagande

  • Inom organisationen samarbetar vi och ser till helheten. Att ha både samhälls- och invånarperspektiv ingår i vårt uppdrag.
  • Vi tar ansvar för och utvecklar våra relationer.
  • Vi ser till att vara uppdaterade och pålästa.

Välkomnande

  • Med tolerans och nyfikenhet bemöter vi varandra.
  • Vi är inkluderande. Allas lika värde är en självklarhet.
  • Öppenhet, respekt och kamratskap kännetecknar vår arbetsmiljö. 

I vår personalpolicy kan du läsa om våra värderingar och förhållningssätt till varandra och de människor vi möter i arbetet.

Personalpolicy

Mer läsning för dig