Till navigation Till innehåll (s)

Hyresreduceringar för lokalhyresgäster 

Sollentuna kommun, SKAB och Sollentunahem erbjuder möjlighet till rabatt på hyra till våra lokalhyresgäster som påverkas ekonomiskt av coronakrisen.

Hyresrabatterna ska underlätta för våra hyresgäster under en period, värna kommunkoncernens ekonomi och på sikt kunna behålla så många företagare som hyresgäster som möjligt. 

Så här fungerar hyresreduceringen i Sollentuna kommun

  • Hyresrabatter erbjuds för de företag som påverkas av coronakrisen inom branscherna sällanköpshandel, restaurang och hotell. Det kan även erbjudas företag inom andra branscher.

  • Hyresrabatterna är tillfälliga och erbjuds i tre månader, april-juni. Det går att ansöka om hyresrabatt i efterhand för april månad.

  • Lokalhyresgäster som beviljas rabatt får en nedsättning på 50 procent på den fasta delen av hyran.

  • Varje ansökan om hyresrabatt prövas enskilt. När ansökan granskas vägs eventuellt obetalda hyror innan april in.

  • För att kunna få hyresrabatt ska företagaren på något sätt visa att företagets ekonomi har försämrats till följs av coronakrisen, genom att till exempel redovisa dagskassor eller vilka åtgärder som gjorts för att hantera den försämrade ekonomiska situationen.

  • Överenskommelse om hyresrabatt läggs som ett tillägg till hyresavtalet.

  • Det går bra att både ansöka om reducerad hyra och om anstånd av hyra. Läs mer om anstånd av hyra i vårt stödpaket till företagare i Sollentuna.

    Stödpaket till företagare

  • Kommunkoncernen följer utvecklingen och omprövar modellen för hyresreducering senast den 15 juni, där tiden för reducering kan komma att förlängas eller ersättas med en annan procentsats.  

Lokalhyresgäster hos SKAB som vill ansöka om reducerad hyra hör av sig till info@skab.se. Lokalhyresgäster hos Sollentuna hem hör av sig till lokaler@sollentunahem.se. Det går också bra att ansöka hos Sollentunahem via denna blankett

Lokalhyresgäster hos privata hyresvärdar och bostadsrättsföreningar

Sollentuna kommun uppmanar privata hyresvärdar och bostadsrättsföreningar att erbjuda sina lokalhyresgäster hyresreducering med hänvisning till regeringens beslut om tillfälliga hyresrabatter.

Regeringens beslut om tillfälliga hyresrabatter