Till navigation Till innehåll (s)

Hyresreduceringar för lokalhyresgäster

Sollentuna kommun, Sollentuna kommuns fastighetsbolag, Sollentuna kommunfastigheter AB och Sollentunahem erbjuder möjlighet till rabatt på hyra till våra lokalhyresgäster som påverkas ekonomiskt av coronapandemin.

Hyresrabatterna ska underlätta för våra hyresgäster under en period, värna kommunkoncernens ekonomi och på sikt kunna behålla så många företagare som hyresgäster som möjligt.

Det finns krav på hur mycket omsättningen skall ha påverkats, kreditupplysning kommer att tas och Boverkets intygsblankett skall lämnas in.

Så här fungerar hyresreduceringen i Sollentuna kommun:

  • Hyresrabatter erbjuds för de företag som påverkas av coronapandemin inom branscherna sällanköpshandel, restaurang och hotell. Det kan även erbjudas företag inom andra branscher om det kan anses vara befogat.
  • Hyresrabatterna är tillfälliga och erbjuds till och med juni 2021. Sista ansökningsdag för att söka hyresrabatt är den 30 juni 2021. 
  • Lokalhyresgäster som beviljas rabatt får en nedsättning på 50 procent på den fasta delen av hyran.
  • Varje ansökan om hyresrabatt prövas enskilt. När ansökan granskas vägs eventuellt obetalda hyror in.
  • För att kunna få hyresrabatt ska lokalhyresgästen visa att företagets ekonomi har försämrats till följd av coronapandemin och att omsättningen har gått ner med minst 30 procent i februari 2021 – jämfört med februari 2019. Det ska styrkas genom att lämna dagskassor/månadsredovisningar för de aktuella månaderna (länk till ansökan). Om verksamheten inte var aktiv februari 2019 ska omsättningsnedgången visas på annat lämpligt sätt. Det är också viktigt att redogöra vilka åtgärder som gjorts för att hantera den försämrade ekonomiska situationen.
  • Det är viktigt att hyresgästerna fullgör sina ekonomiska åtaganden bland annat mot myndigheter vilket innebär att kreditupplysning/UC kommer tas på sökande.
  • Lokalhyresgäster ska fylla i Boverkets intygsblankett med SNI-koder och så vidare, och skicka in med ansökan.
  • Överenskommelse om hyresrabatt läggs som ett tillägg till hyresavtalet.
  • Om det blir ett statligt beslut om hyresrabatten kommer det innebära att kommunen kan söka stöd från Länsstyrelsen för att finansiera halva rabattbeloppet. Som en följd av det får hyresgästen en betalningsavisering av moms för det beviljade stödbeloppet (som då betraktas som en delbetalning).

Stödpaket till företagare

Lokalhyresgäster hos SKAB som vill ansöka om reducerad hyra hör av sig till info@skab.se. Lokalhyresgäster hos Sollentuna hem hör av sig till lokaler@sollentunahem.se. Det går också bra att ansöka hos Sollentunahem via denna blankett