Till navigation Till innehåll (s)

Stödpaket till företagare under coronakrisen

Företagare i Sollentuna är en grupp som riskerar att drabbas hårt av coronakrisen med effekter som inkomstbortfall och uteblivna kunder. Sollentuna kommun har samlat åtgärder i ett stödpaket för att stötta dig som företagare i kommunen.

Sollentuna kommun stöttar de lokala företagarna med följande åtgärder:

Sollentuna kommun, Sollentuna kommuns fastighetsbolag, Sollentuna kommunfastigheter AB och Sollentunahem erbjuder möjlighet till rabatt på hyra till våra lokalhyresgäster som påverkas ekonomiskt av coronapandemin. Hyresrabatterna har förlängts och gäller nu även för april-juni 2021. 

Hyresreduceringar för lokalhyresgäster

  • Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer kommer fortsatt att ta hänsyn till enskilda företagare som är i en utsatt bransch. Inspektioner kommer att genomföras så coronasäkert som möjligt och en ny metodik för inspektioner gör att inspektioner på plats inte alltid är nödvändiga.
  • För företagare som behöver ges uppskov på avgifter för tillsyn gällande miljö, hälsa och livsmedel. Kontakta kommunens kundresekontra på 08-579 213 53.
  • För företagare som behöver uppskov på avgifter för bygglov, kontakta din handläggare.
  • Företagare som hyr lokal av Sollentunahem, Sollentuna kommunfastigheter eller Sollentuna kommun kan ges möjlighet till anstånd med en månadshyra.
  • Företagare som hyr lokal av Sollentunahem, Sollentuna kommunfastigheter eller Sollentuna kommun och som vanligtvis betalar hyra varje kvartal kan istället få betala hyra varje månad. Det går även att dela upp en månadshyra på fyra månader.  
  • Du som har frågor till SEOM om anstånd, vänd dig till SEOM:s kundtjänst. De prövar varje fall individuellt.  
  • Kommunen för en dialog med dig som leverantör till oss kring hur vi kan underlätta för dig utifrån ditt nuvarande avtal.
  • Företagare med alkoholtillstånd kan fortsatt få lättnader gällande avgifter som tas ut med stöd av alkohollagen. Det innebär att den rörliga avgift, som baseras på den restaurangrapport som varje verksamhet årligen skickar in, inte kommer att tas ut. En förutsättning för denna eftergift är att verksamheten följer reglerna i alkohollagen.

  • Kommunen tar inte ut några avgifter för markupplåtelse för uteserveringar. Det innebär att den som har tillstånd för uteservering, eller avser att söka tillstånd för en sådan, inte behöver betala en avgift till kommunen för upplåtelsen av mark. Avgiften för handläggning av tillståndet till polismyndigheten ska betalas och återbetalas inte. 

Sök tillstånd för markupplåtelse hos polisen

Frågor

Har du som företagare frågor är du välkommen att höra av dig till kommunens kontaktcenter på 08-579 210 00 eller till kontaktcenter-foretag@sollentuna.se

 

Henrik Thunes (M)

Kommunstyrelsens ordförande

henrik.thunes@sollentuna.se

08-579 220 15

 

Per Törnvall

Kommundirektör

per.tornvall@sollentuna.se

08-579 220 55