Till navigation Till innehåll (s)

Stödpaket till företagare under coronakrisen  

Företagare i Sollentuna är en grupp som riskerar att drabbas hårt av coronakrisen med effekter som inkomstbortfall och uteblivna kunder. Sollentuna kommun har samlat åtgärder i ett stödpaket för att stötta dig som företagare i kommunen.

Sollentuna kommun stöttar de lokala företagarna med följande åtgärder:

 • Rabatt på hyror erbjuds för lokalhyresgäster hos Sollentuna kommun, SKAB och Sollentunahem. 

  Hyresreduceringar för lokalhyresgäster
 • Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer kommer fortsatt att ta hänsyn till enskilda företagare som är i en utsatt bransch. Inspektioner kommer att genomföras så coronasäkert som möjligt och en ny metodik för inspektioner gör att inspektioner på plats inte alltid är nödvändiga.
 • För företagare som behöver ges uppskov på avgifter för tillsyn gällande miljö, hälsa och livsmedel. Kontakta kommunens kundresekontra på 08-579 213 53.
 • För företagare som behöver uppskov på avgifter för bygglov, kontakta din handläggare.
 • All debitering av avgifter för alkoholservering och tobak skjuts upp. Detta gäller till dess att ett nytt beslut fattas. 
 • Avgifter för markupplåtelse gällande uteserveringar och tillfällig handel tas tillfälligt bort.
 • Uteserveringar får öppna från den 1 april efter att tillstånd beviljats. Om du redan har ett tillstånd för uteservering, eller beräknas få ett sådant inom kort, kan du öppna din uteservering redan nu. Det enda som du behöver göra är att anmäla den ändringen till polisens tillståndsenhet. För dig som ännu inte sökt tillstånd innebär det att ansökan kan göras redan från den 1 april. 
 • Om du som företagare hyr lokal av Sollentunahem, Sollentuna kommunfastigheter eller Sollentuna kommun kan du ges möjlighet till anstånd med en månadshyra.
 • Du företagare som hyr lokal av Sollentunahem, Sollentuna kommunfastigheter eller Sollentuna kommun och som vanligtvis betalar hyra varje kvartal kan istället få betala hyra varje månad. Det går även att dela upp en månadshyra på fyra månader.  
 • Sollentuna kommun uppmanar privata fastighetsägare som har lokalhyresgäster att se över vilka insatser som kan göras för att underlätta betalning av hyror under en övergångsperiod.
 • Nya fakturor som kommer in till kommunen har en betaltid om sju dagar. Mellan den 18/6 - 31/8 gäller betaltid om 30 dagar, eftersom det under sommaren kan vara svårt att hantera fakturor skyndsamt.
 • Du som har frågor till SEOM om anstånd, vänd dig till SEOM:s kundtjänst. De prövar varje fall individuellt.  
 • Kommunen för en dialog med dig som leverantör till oss kring hur vi kan underlätta för dig utifrån ditt nuvarande avtal.

Frågor

Har du som företagare frågor är du välkommen att höra av dig till kommunens kontaktcenter på 08-579 210 00 eller till kontaktcenter-foretag@sollentuna.se

 

Henrik Thunes (M)

Kommunstyrelsens ordförande

henrik.thunes@sollentuna.se

08-579 220 15

 

Per Törnvall

Kommundirektör

per.tornvall@sollentuna.se

08-579 220 55