Till navigation Till innehåll (s)

Stödpaket till företagare under coronakrisen  

Företagare i Sollentuna är en grupp som riskerar att drabbas hårt av coronakrisen med effekter som inkomstbortfall och uteblivna kunder. Sollentuna kommun har samlat åtgärder i ett stödpaket för att stötta dig som företagare i kommunen.

Sollentuna kommun stöttar de lokala företagarna med följande åtgärder:

Sollentuna kommun, Sollentuna kommuns fastighetsbolag, Sollentuna kommunfastigheter AB och Sollentunahem erbjuder möjlighet till rabatt på hyra till våra lokalhyresgäster som påverkas ekonomiskt av coronapandemin. Hyresrabatterna har förlängts och gäller nu även för april-juni 2021. 

Hyresreduceringar för lokalhyresgäster

 • Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer kommer fortsatt att ta hänsyn till enskilda företagare som är i en utsatt bransch. Inspektioner kommer att genomföras så coronasäkert som möjligt och en ny metodik för inspektioner gör att inspektioner på plats inte alltid är nödvändiga.
 • För företagare som behöver ges uppskov på avgifter för tillsyn gällande miljö, hälsa och livsmedel. Kontakta kommunens kundresekontra på 08-579 213 53.
 • För företagare som behöver uppskov på avgifter för bygglov, kontakta din handläggare.
 • Kommunen öppnar nu upp för uteserveringar även under vinterhalvåret. Om du vill sätta upp eller fortsätta ha en uteservering på offentlig plats måste du söka tillstånd från polismyndigheten och betala en hyra till Sollentuna kommun. Vintersäsongen kommer gälla 2020-11-01 - 2021-04-30. 

  Under vintern finns andra förutsättningar att ta hänsyn till på Sollentunas torg och trottoarer än under sommaren. Det kan behöva utföras gatu- och ledningsunderhåll på gatan där du har din verksamhet och ibland behöver vi röja bort snö för att skapa framkomlighet. Uteserveringar vintertid innebär även att vi behöver granska andra saker än vad som behövs sommartid. Några exempel är snölaster, snöras från huvudbyggnad och hur grannar upplever en uteservering under vintern. I övrigt görs det alltid en individuell bedömning, utifrån förutsättningarna på platsen.

  Börja med att betala in avgiften till polismyndigheten. Skicka sedan in din ansökan om uteservering till dem. Du hittar blanketten på polisens webbplats:

  Polisens webbplats

 • Om du som företagare hyr lokal av Sollentunahem, Sollentuna kommunfastigheter eller Sollentuna kommun kan du ges möjlighet till anstånd med en månadshyra.
 • Du företagare som hyr lokal av Sollentunahem, Sollentuna kommunfastigheter eller Sollentuna kommun och som vanligtvis betalar hyra varje kvartal kan istället få betala hyra varje månad. Det går även att dela upp en månadshyra på fyra månader.  
 • Du som har frågor till SEOM om anstånd, vänd dig till SEOM:s kundtjänst. De prövar varje fall individuellt.  
 • Kommunen för en dialog med dig som leverantör till oss kring hur vi kan underlätta för dig utifrån ditt nuvarande avtal.
 • All debitering av tillsynsavgifter för alkoholservering och tobak skjuts upp till efter första kvartalet 2021.
 • Endast nödvändiga tillsynsbesök gällande alkoholservering genomförs under första kvartalet 2021.
  Nödvändiga besök kan exempelvis röra sig om gemensamma tillsynsbesök tillsammans med polis, brandskydd och miljö- och hälsa utifrån aktuell lägesbild samt nya lagar och förordningar.

Frågor

Har du som företagare frågor är du välkommen att höra av dig till kommunens kontaktcenter på 08-579 210 00 eller till kontaktcenter-foretag@sollentuna.se

 

Henrik Thunes (M)

Kommunstyrelsens ordförande

henrik.thunes@sollentuna.se

08-579 220 15

 

Per Törnvall

Kommundirektör

per.tornvall@sollentuna.se

08-579 220 55