Till navigation Till innehåll (s)

Stöd till företagare under coronakrisen

Företagare i Sollentuna är en grupp som riskerar att drabbas hårt av coronakrisen med effekter som inkomstbortfall och uteblivna kunder. Sollentuna kommun har tagit fram åtgärder för att stötta dig som företagare i kommunen.

Sollentuna kommun stöttar de lokala företagarna med följande åtgärder:

  • Företagare med alkoholtillstånd kan fortsatt få lättnader gällande avgifter som tas ut med stöd av alkohollagen. Det innebär att den rörliga avgift, som baseras på den restaurangrapport som varje verksamhet årligen skickar in, inte kommer att tas ut. En förutsättning för denna eftergift är att verksamheten följer reglerna i alkohollagen.
  • Kommunen tar inte ut några avgifter för markupplåtelse för uteserveringar under 2021. Det innebär att den som har tillstånd för uteservering, eller avser att söka tillstånd för en sådan, inte behöver betala en avgift till kommunen för upplåtelsen av mark. Avgiften för handläggning av tillståndet till polismyndigheten ska betalas och återbetalas inte. 

Sök tillstånd för markupplåtelse hos polisen

Frågor

Har du som företagare frågor är du välkommen att höra av dig till kommunens kontaktcenter på 08-579 210 00 eller till kontaktcenter-foretag@sollentuna.se