Till navigation Till innehåll (s)
Människor i kvällssolen

Välkommen till Arena Näringsliv!

Arena Näringsliv syftar till att skapa stabila relationer över tid. Det är en förutsättning för att vi gemensamt ska kunna åstadkomma konkreta resultat. Här kan vi föra en dialog och du kan utbyta tankar, idéer och erfarenheter med andra företag i kommunen. Det kan i sin tur ge möjlighet till nya affärer.

Alla näringsidkare i Sollentuna kommun är välkomna att delta i Arena Näringsliv. Det finns inga krav på att du ska närvara vid ett visst antal sammankomster. Deltagande sker på frivillig basis, men vi utgår från att du har ett intresse och en ambition att delta aktivt på möten.

Välkommen till nästa träff på Beijer Byggmaterials huvudkontor 20 oktober kl 11.30-13

Forum Miljö och klimat på Beijer 20 oktober