Till navigation Till innehåll (s)
Människor i kvällssolen

Välkommen till Arena Näringsliv!

Arena Näringsliv syftar till att skapa stabila relationer över tid. Det är en förutsättning för att vi gemensamt ska kunna åstadkomma konkreta resultat. Här kan vi föra en dialog och du kan utbyta tankar, idéer och erfarenheter med andra företag i kommunen. Det kan i sin tur ge möjlighet till nya affärer.

Alla näringsidkare i Sollentuna kommun är välkomna att delta i Arena Näringsliv. Det finns inga krav på att du ska närvara vid ett visst antal sammankomster. Deltagande sker på frivillig basis, men vi utgår från att du har ett intresse och en ambition att delta aktivt på möten.

Välkommen till Arena Näringsliv Forum Miljö och klimat

Vi ses hos Rang-Sells Recycling och låter oss inspireras av deras miljö- och klimatarbete! 

Nära hälften av världens utsläpp beror på att vi hela tiden skaffar fram nya råvaror till allt vi tillverkar. Om vi menar allvar med att mota klimatförändringarna måste vi börja använda de råvaror vi redan har i stället. Det här och mycket mer berättar Ragn-Sells Recycling om. Du får möjlighet att ställa frågor och lyfta ditt eget företags bidrag i miljö- och klimatomställningen.

Deltagandet är gratis och Ragn-Sells bjuder på kaffe/te och en frukostfralla.

Tid: 20 maj kl 08.00-09.30 
Plats: Ragn-Sells Recyclings huvudkontor på Väderholmen i Sollentuna

Anmälan senast 17/5 (antalet platser är begränsat, så skynda dig att anmäla dig)

Anmälan till Arena Näringsliv Fokus Miljö och klimat den 20/5