Till navigation Till innehåll (s)
Människor i kvällssolen

Välkommen till Arena Näringsliv!

Arena Näringsliv syftar till att skapa stabila relationer över tid. Det är en förutsättning för att vi gemensamt ska kunna åstadkomma konkreta resultat. Här kan vi föra en dialog och du kan utbyta tankar, idéer och erfarenheter med andra företag i kommunen. Det kan i sin tur ge möjlighet till nya affärer.

Alla näringsidkare i Sollentuna kommun är välkomna att delta i Arena Näringsliv. Det finns inga krav på att du ska närvara vid ett visst antal sammankomster. Deltagande sker på frivillig basis, men vi utgår från att du har ett intresse och en ambition att delta aktivt på möten.

Dags för höstens första Arena Näringsliv - storforum

Arena Näringsliv är ett forum för samverkan och samarbete företag sinsemellan, men också mellan företag och Sollentuna kommun. Vilka frågor som är mest angelägna bestämmer vi tillsammans. Detsamma gäller för formerna för det gemensamma arbetet.

Under detta möte bestämmer vi mer i detalj hur vi vill samarbeta framöver. Ni företagare får också tillfälle att lära känna varandra bättre. Vi ska därtill genomföra en första aktivitet: översyn av informationen till näringslivet på Sollentuna kommuns hemsida. Varmt välkommen med din anmälan!

  • När: 16 september kl. 11.30-13.00
  • Var: Microsoft Teams (en möteslänk skickas någon dag innan mötet till dig som är anmäld)

Anmäl dig till Storforum 16 september 

Arena Näringsliv – fokus miljö och klimat

Inom ramen för nätverket finns utrymme för att tillsammans arbeta med en rad olika sakfrågor. Ett sådant område handlar om miljö- och klimatfrågor.

Under vårt första möte i juni diskuterade vi ramarna för Arena Näringsliv och tittade på hur ett nätverk för miljö- och klimatfrågor skulle kunna se ut. I mötet i september bestämmer vi mer i detalj hur vi vill samarbeta framöver och vilka miljö- och klimatfrågor som är intressanta för gruppen. På mötet får ni företagare tillfälle att lära känna varandra bättre. Vi får också en kort presentation av den energi- och klimatrådgivning som Sollentunas företag har tillgång till via kommunen. Varmt välkommen med din anmälan!

  • När: 22 september kl. 14.30-16.00
  • Var: Microsoft Teams (en möteslänk skickas någon dag innan mötet till dig som är anmäld)

Anmäl dig till Fokus miljö och klimat 22 september