Till navigation Till innehåll (s)

Nätverk för företagare 

Företagarföreningar finns som stöd för dig och ditt företag. De föreningar som finns i Sollentuna är Företagarna i Sollentuna och Handelskammaren.

Företagarna i Sollentuna

Företagarna i Sollentuna är en intresseorganisation för dig som verkar här. Företagarnas arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag. 

Företagarna i Sollentuna

Stockholms Handelskammare Sollentuna/Kista

Stockholms Handelskammare verkar lokalt genom medlemmarna i kommunerna i Stockholms och Uppsala län. De är en röst för medlemsföretagens intressen genom att engagera sig i näringspolitiken på orten och fungera som en länk mellan företagare och politiker. De medlemmar som engagerar sig i Handelskammaren ger näringslivets syn på den lokala och regionala näringspolitiken. I Sollentuna/Kista fokuseras arbetet på bra kommunikationer, tillgång till bostäder, god utbildning samt ett positivt näringsklimat; avgörande frågor för företagens konkurrenskraft.

Stockholms handelskammare Sollentuna-Kista