Till navigation Till innehåll (s)

Samverkan med gymnasieskolan 

Skolan ska enligt läroplanen verka för att eleverna får en utbildning av hög kvalitet, samt att de får underlag för vidare studier eller yrkesverksamhet. En viktig del i det arbetet handlar om att ha en nära samverkan med arbetslivet.

Rudbeck gymnasieskola önskar därför skapa goda och långsiktiga kontakter med lokala företag inom olika branscher i Sollentuna. Behovet gäller främst kurser inom företagsekonomi, marknadsföring, redovisning samt ledarskap och organisation.

Vilken roll kan du som företagare i kommunen ha?

Rudbecks elever är intresserade av en rad olika aspekter med avseende på vad det innebär att driva företag. Det kan exempelvis handla om att få större inblick i och förståelse för:

 • Tillverkningsprocesser
 • Hållbarhetsarbete
 • Import och export
 • Produktutveckling
 • Marknadsföringsstrategier
 • Affärskultur och kommunikation
 • Leverantörsled
 • Årsredovisning
 • Redovisning

Vad kan du som företagare få tillbaka av skolan och eleverna?

Tanken är inte bara att du som företagare tar emot grupper av elever eller besöker gymnasieskolan för att ge information. Eleverna kan också bidra till er utveckling utifrån de områden ni samverkar kring. Vad eleverna kan hjälpa ditt företag med kan variera och bör utgå från företagets behov. Här följer några exempel på vad eleverna kan bistå med:

 • Marknadsföring, kampanjer och marknadsundersökningar
 • Hållbarhetsfrågor
 • Kartlägga konsumtionsmönster
 • Analysera årsredovisningar
 • Räkenskapsanalys
 • Djupanalysera frågor

Är du och ditt företag intresserad av att ha en närmare kontakt med eleverna på Rudbeck?

Kontakt