Till navigation Till innehåll (s)

Samverkan med gymnasieskolan 

Vår gymnasium Rudbeck önskar samarbeta med lokala företag. Utbytet ska vara gynnsamt för båda parter. Skolan söker företag inom olika branscher.

Utbytet ger eleverna kunskap om ekonomi, marknadsföring och redovisning. Samt ledarskap och organisation. Ditt företag kan få hjälp med kampanjer, undersökningar och frågor om hållbarhet. Och annat som ni kommer överens om inom:

  • Tillverkning
  • Hållbarhet
  • Import och export
  • Produktutveckling
  • Marknadsföring och kommunikation
  • Affärskultur
  • Leverantörsled
  • Årsredovisning
  • Redovisning

Är du intresserad av ett utbyte med eleverna på Rudbeck?

Kontakt