Till navigation Till innehåll (s)

Rekrytering av personal inom förskola 

Etableringslyftet är ett samverkansprojekt mellan Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna kommun och Arbetsförmedlingen med stöd av Europeiska socialfonden. Projektet syftar till att förbättra kompetensförsörjningen samtidigt som nyanländas inträde på arbetsmarknaden underlättas och effektiviseras.

Projektet förbereder nyanlända med introduktioner till specifika branscher eller arbetsgivare, med coacher och språkstödjare som fungerar som en brygga mellan arbetsgivaren och den nyanlände. Deltagarna matchas och förbereds för praktik eller arbete hos en specifik arbetsgivare och språkstödjare följer upp ute på arbetsplatsen för att lösa eventuella problem.

Projektet samarbetar med ett 80-tal arbetsgivare och två av tre arbetsgivare har valt att anställa deltagarna efter en inledande praktik.

Vill du och din verksamhet (kommunal och fristående förskola) bidra till förbättrad kompetensförsörjning?

Kontakt