Till navigation Till innehåll (s)

Näringslivsundersökningar 

Det görs många granskningar och rankningar av företagen i Sverige. De handlar bland annat om företagens villkor och vilken service de får genom sin kommun. Sollentuna har ofta goda resultat i dessa mätningar.

Det presenteras en lista över klimatet för företagen i Sveriges kommuner varje år. År 2019 kom Sollentuna på femte plats. Vi fortsätter att göra bättre ifrån oss inom flera olika områden. Det gäller både information, service, dialog, upphandling och kompetensförsörjning.

Svenskt Näringsliv om Svenskt företagsklimat

Varje år får företagen svara på hur nöjda de är med sina kommuner som myndigheter. Denna serviceundersökning kallas Nöjd Kund Index eller NKI. Sollentuna har höga värden när det handlar om brandskydd, kontroll av livsmedel och miljö- och hälsoskydd. För aktuella siffror för NKI:

Sveriges kommuner och regioner om NKI