Till navigation Till innehåll (s)

Näringslivsundersökningar

Det görs många granskningar och rankningar av företagen i Sverige. De handlar bland annat om företagens villkor och vilken service de får genom sin kommun. Sollentuna har ofta goda resultat i dessa mätningar.

Varje år presenteras en lista över klimatet för företagen i Sveriges kommuner. År 2020 kom Sollentuna på elfte plats. Vi fortsätter att göra bra ifrån oss inom flera olika områden. Det gäller exempelvis service och bemötande, upphandling och kompetensförsörjning. Utvecklingsområdena handlar bland annat om  brottslighet och otrygghet samt om dialogen mellan näringslivet och beslutsfattare i kommunen.

Svenskt Näringsliv om Svenskt företagsklimat

Varje år får företagen svara på hur nöjda de är med sina kommuner som myndigheter. Denna serviceundersökning kallas Nöjd Kund Index eller NKI. Sollentuna har höga värden när det handlar om brandskydd, kontroll av livsmedel och miljö- och hälsoskydd. För aktuella siffror för NKI:

Sveriges kommuner och regioner om NKI