Till navigation Till innehåll (s)

Näringslivsundersökningar

Varje år genomförs olika undersökningar om företagens villkor i Sveriges alla kommuner. Man tittar bland annat på vilken service de får genom sin kommun. Sollentuna har ofta goda resultat i dessa mätningar.

Svenskt Näringsliv gör varje år en granskning av hur företagen uppfattar det lokala företagsklimatet.
Vi i Sollentuna fortsätter att göra bra ifrån oss inom flera områden. Det visar den senaste mätningen från 2021. Företagarna här är särskilt positiva över hur de blir bemötta av politiker och tjänstemän. De anger att de har tillgång till relevant kompetens och kommunens upphandling.

De områden vi behöver utveckla är bland annat brottslighet och otrygghet. Även dialogen mellan näringslivet och beslutsfattare är ett område som vi kan jobba mer på.

Svenskt Näringsliv om Svenskt företagsklimat

Varje år får företag som har haft ett ärende med sin kommun svara på hur nöjda de är med myndighetsutövningen. Denna serviceundersökning kallas Nöjd Kund-Index eller NKI och görs i stora delar av landet. Sollentunas företagare är 2022 mer nöjda än den genomsnittlige företagaren i landet.

Sollentuna har mycket höga värden gällande brandskydd och kontroll av livsmedel. Miljö- och hälsoskydd samt markupplåtelser ligger också på höga nivåer. För aktuella siffror för NKI:

Sveriges kommuner och regioner om NKI