Till navigation Till innehåll (s)

Näringslivsundersökningar 

Det görs många olika undersökningar och rankningar av Sveriges 290 kommuner och flera av dessa handlar om företagarnas villkor. Sollentuna har ofta goda resultat i olika mätningar.

Lokalt företagsklimat

Svenskt Näringsliv presenterar varje år en rankningslista över det lokala företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Rankingen baseras bland annat på enkätsvar från företagare i respektive kommun. Sollentuna är med sin femteplacering 2019 en av landets mest företagsvänliga kommuner. Även om Sollentuna värderas mer positivt än rikssnittet, fortsätter arbetet med att vässa oss ytterligare gällande t.ex. information, service, dialog, upphandling och kompetensförsörjning.

Företagsklimat

Serviceundersökning - NKI-mätning

Stockholm Business Alliance gör regelbundet en serviceundersökning bland företagarna. Sollentunas Nöjd-Kund-Index (NKI) för år 2018 är 69, vilket är två enheter högre jämfört med 2017. Kommunen har särskilt höga värden för myndighetsområdena brandskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Vi jobbar löpande med att förbättra oss ännu mer inom dessa och övriga myndighetsområden.

Stockholm Business Alliance - NKI