Till navigation Till innehåll (s)
Centrala Sollentuna

Näringslivsstrategi

Det ska vara enkelt att starta, utveckla och driva företag i Sollentuna. Våra höga ambitioner avspeglas i vår näringslivsstrategi.

Vi eftersträvar att ha Sveriges bästa företagsklimat. Måtten för detta är en hög sysselsättning, ökad nöjdhet bland företagarna samt ett högt antal nystartade företag.

Vi har identifierat fyra områden som vi vill utveckla:

  • Stadsbyggnad.
  • Kommunikation, dialog och service.
  • Trafik och infrastruktur.
  • Samarbetet mellan skola, näringsliv och andra aktörer.

Näringslivsundersökningar

Varje år genomförs olika undersökningar om företagens villkor i Sveriges alla kommuner. Man tittar bland annat på vilken service de får genom sin kommun. Sollentuna har ofta goda resultat i dessa mätningar.

Näringslivsundersökningar