Till navigation Till innehåll (s)

Näringslivsstrategi 

Sollentuna kommun arbetar aktivt för att det ska vara enkelt att starta, utveckla och driva företag i kommunen.

Kommunens höga ambitioner avspeglas i näringslivsstrategin. Sollentuna eftersträvar att ha Sveriges bästa företagsklimat. Måtten för detta är en hög sysselsättning, ökad nöjdhet bland företagarna samt en topplacering i länet vad avser antalet nystartade företag.

Näringslivstrategin pekar ut fyra utvecklingsområden;

  • Stadsbyggnad
  • Kommunikation, dialog och service
  • Trafik och infrastruktur
  • Utveckling av samarbetet mellan skola, näringsliv och andra aktörer