Till navigation Till innehåll (s)

VFU - Praktik för lärarstudenter

Vi tar i första hand emot studerande från Stockholms universitet, Konstfack, Kungliga Musikhögskolan, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Södertörns högskola, Uppsala universitet, Kungliga Tekniska Högskolan.

I Sollentuna bor ca 70 000 invånare och vi har många kommunala och fristående skolor. Vår vision är att bli Sveriges bästa skola. Vi är mycket stolta över våra resultat. Och vi är mycket stolta över våra lärare.

Registerutdrag och sekretess 

VFU-studenter med placering i Sollentuna kommun ska ansöka om ett utdrag ur belastningsregistret från polisen. Originalet visar du upp på förskolan/skolan. Inför varje ny VFU-period måste ett giltigt registerutdrag visas upp. 

Ansökan om utdrag ur belastningsregistret

Handlingsplan

Vi har tagit fram en handlingsplan där du som studerande, handledare eller VFU-ansvarig i verksamheten hittar information om hur VFU:n är organiserad i kommunen.

Handlingsplan för VFU

Sekretessförbindelse

Denna försäkran gäller för VFU-studenter.

Sekretessförbindelse för VFU

Till VFU-ansvarig

I länken nedan hittar du studenterna från lärosätena i Stockholmsregionen samt information om VFU.

VFU-portalen Stockholmsregionen

VFU-portalen Uppsala