Till navigation Till innehåll (s)

VFU - Praktik för lärarstudenter

Sollentuna har avtal med både Stockholms och Uppsala universitet om övningsskolor för lärarstudenter. Det innebär att lärarstudenter samlas till några få förskolor eller skolor.

Vi tar i första hand emot studerande från Stockholms och Uppsala universitet.

Vår vision är att bli Sveriges bästa skola. Vi är mycket stolta över våra resultat. Och vi är mycket stolta över våra lärare.

För förskolorna och skolorna innebär det en möjlighet att dels få utbildning från universiteten och att ansluta sig till olika forskningsprojekt. Syftet för universiteten är att säkerställa utbildningens kvalitet.

De enheter som är anslutna till Stockholms universitet kallas för klusterförskolor eller klusterskolor. De som är anslutna till Uppsala universitet kallas för partnerförskolor eller partnerskolor. Du som söker VFU kan få en plats på någon av våra förskolor och skolor. Vilken det blir beror på vilket universitet du studerar vid.

Områden med klusterförskolor

Dessa förskoleområden tar emot elever från Stockholms universitet:

 • Kommunala förskolorna i Edsbacka.
 • Kommunala förskolorna i Häggvik.
 • Kommunala förskolorna i östra Sollentuna.
 • Kommunala förskolorna i Töjnan.

Områden med partnerförskolor

Dessa förskoleområden tar emot elever från Uppsala universitet:

 • Kommunala förskolorna i Tureberg.
 • Kommunala norra förskolorna.
 • Kommunala södra förskolorna.

Klusterskolor

Dessa skolor tar emot elever från Stockholms universitet:

 • Edsbergsskolan.
 • Helenelundsskolan.
 • Turebergsskolan.
 • Sofielundsskolan.
 • Sollentuna Musikklasser.
 • Silverdalsskolan.
 • Rudbeck.

Partnerskolor

Dessa skolor tar emot elever från Uppsala universitet:

 • Häggvik-Skälbyskolan.
 • Vaxmoraskolan.
 • Töjnaskolan.
 • Runbackaskolan.
 • Rudbeck.

Registerutdrag och sekretess 

Alla VFU-studenter som är placerade i Sollentuna kommun ska ansöka om ett utdrag ur belastningsregistret från polisen. Du ska ansöka om registerutdrag inför varje ny VFU-period. Originalet visar du upp på förskolan eller skolan. 

Ansökan om utdrag ur belastningsregistret

Handbok

Vi har tagit fram en övergripande handbok för VFU i Sollentuna kommun och en lokal handbok för övningsskolorna. För de andra kommunala skolorna som inte är anslutna finns det en allmän handbok.

I handböckerna hittar du all information som rör VFU så väl för student och handledare som för VFU-ansvarig.

Sekretessförbindelse

Du som är VFU-student måste skriva under en sekretessförbindelse.

Sekretessförbindelse för VFU

Till VFU-ansvarig

Du som är VFU-ansvarig hittar all information om dina åtaganden kring VFU och om studenterna i respektive portal.

VFU-portalen Stockholmsregionen

VFU-portalen Uppsala