Till navigation Till innehåll (s)

Uppdragsförfrågan om specialpedagog i förskolan 

Utbildningskontoret erbjuder handledning och pedagogisk konsultation av våra specialpedagoger.

Förskola och pedagogisk omsorg kan via handledning och konsultation få hjälp när det finns ett behov av mer anpassade insatser för att ett barn i förskolan ska utvecklas så bra som möjligt.  

Kompetens finns inom specialpedagogik och inom tal, språk och kommunikation.

Efter att ansökan kommit in till Utbildningskontoret tar specialpedagogerna kontakt med er så snart som möjligt.

Blanketter