Till navigation Till innehåll (s)

Tilläggsbelopp  

Skolor och förskolor kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp kan sökas av både fristående och kommunala verksamheter.

För barn i förskolan 

Följande kriterier gäller för ansökan för barn i förskola eller pedagogisk omsorg:

  • Barn med betydande fysisk funktionsnedsättning: till exempel rörelsehinder, synskada, hörselskada eller grav språkstörning.
  • Barn med fysiologisk sjukdom: till exempel diabetes.
  • Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: till exempel adhd och autism.
  • Barn med psykosocial problematik: med betydande svårigheter i socialt samspel.
  • Barn som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Blanketter för förskolan

För elever i grundskolan 

Följande kriterier gäller för ansökan för elever i skolan:

  • Elever med betydande fysiska funktionsnedsättningar: omfattande rörelsehinder, syn -eller hörselskada motsvarande specialskolans personkrets (Manillaskolan, Alviksskolan).
  • Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller psykosocial problematik: nedsättningar som har stora konsekvenser och risker för eleven eller för personer i omgivningen.
  • Elever med intellektuell funktionsnedsättning: gäller elever som inte går i grundsärskola.

Blanketter för grundskolan

Tilläggsbelopp i gymnasiet

Fristående gymnasieskolor kan söka tilläggsbelopp för elever som är folkbokförda i Sollentuna kommun. Det kan sökas för elever med stora svårigheter att följa undervisningen. Och som behöver kompensatoriska hjälpmedel, utökat vuxenstöd eller annan insats under stor del av skoldagen.

Kommunala gymnasieskolor kan söka ersättning för skolans självkostnader för elevernas behov av särskilt stöd. 

Blanketter för gymnasieskolor

För elever i gymnasiesärskolan

Tilläggsbelopp kan sökas av fristående gymnasiesärskolor för elever som folkbokförda i Sollentuna kommun. Ersättningen kan sökas för elever med stora svårigheter att följa undervisningen. Elever som behöver kompensatoriska hjälpmedel, utökat vuxenstöd eller annan insats under stor del av skoldagen.

Ansökan om tilläggsbelopp i gymnasiesärskolan - individuellt program

Ansökan om tilläggsbelopp i gymnasiesärskolan - nationellt program

Kommunala gymnasiesärskolor kan söka för skolans självkostnader för elevernas behov av särskilt stöd.

Ansökan om interkommunal ersättning för elever i gymnasiesärskolan

Särskilda undervisningsgrupper

Särskilda undervisningsgrupper kan organiseras på respektive skola för elever i behov av särskilt stöd. I Sollentuna finns även särskilda undervisningsgrupper, så kallade kommungemensamma grupper. Ansökan till dessa verksamheter görs i december-januari (före stora skolvalet) med start i augusti månad.