Till navigation Till innehåll (s)

Resursteamet

Resursteamet består av medarbetare med olika kompetenser inom både verksamhets- och myndighetsfrågor. Resursteamet utökas nu med ett antal medarbetare för att förstärka stödet till Sollentunas skolor.

Resursteamet är en utveckling av närvaroteamet som tidigare haft uppdrag med att samarbeta med skolorna kring elever med omfattande skolfrånvaro. Sedan årsskiftet har resursteamets uppdrag utökats inom flera områden. Resursteamet arbetar tvärprofessionellt tillsammans med Sollentunas grundskolor där man bistår skolorna i deras arbete med frånvaro och särskilt stöd.

Som fristående skola kan man söka konsultation och rådgivning från Resursteamet.
Kompetenser som finns inom resursteamet är:
Socionom, Psykolog, Specialpedagog
För kontakt Eva-Lotta Kastenholm, tf chef Stöd och Utveckling
073-915 1751