Till navigation Till innehåll (s)

Synpunkter och klagomål förskola och skola

Har du synpunkter eller klagomål på verksamheter inom utbildning? Då vill vi att du berättar det för oss!

Om du har synpunkter eller klagomål kan du lämna dem till:

  • Ansvarig rektor på den verksamhet som det gäller.
  • Utbildningskontoret som då lämnar dina synpunkter vidare till den berörda verksamheten.

Lämna synpunkter/klagomål via e-tjänst

E-tjänst - Lämna synpunkter/klagomål

Lämna synpunkter/klagomål via e-post

un@sollentuna.se

Lämna synpunkter/klagomål via post

Sollentuna kommun
Utbildningskontoret
191 86 Sollentuna