Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna Pedagogpris 

Vi delar varje år ut Sollentuna pedagogpris till en eller en grupp lärare som genom sina pedagogiska insatser har speciellt motiverat elever att nå bättre resultat.

I varje priskategori kan samtliga lärargrupper (förskollärare, fritidslärare, grundskollärare, gymnasielärare) nomineras. Även en grupp eller ett arbetslag kan nomineras gemensamt.

Priset delas ut den 4 mars. 

Vilka kan vinna priset?

Priset delas ut till förskollärare eller lärare, verksamma inom Sollentuna kommun, som i sitt arbete framgångsrikt arbetat med att tillsammans med barn eller elever utveckla en tillgänglig/hållbar/digital lärmiljö. Medarbetaren ska genom sitt utvecklingsarbete ha bidragit till förbättrade resultat, ökad pedagogisk kvalitet och ökad trygghet.

Nominerade till pedagogpriset 2020

Digitalisering

Niklas Sylwan – Rudbeck gymnasium

Kim Jensen – Gärdeskolan

Araceli Calle Fernandez – CIFS (Centrum för integration och Flerspråkighet i Sollentuna)

Emelie Hallman Svidén – Vaxmoraskolan

Johnny Gustafsson – Brageskolan

Thérèes Eklund – Silverdalsskolan

Tillgänglighet

Barbro Medelberg Jihde – Häggviksskolan

Åsa Högdahl, Susanne Wiman, Yvonne Högman – Edsbergsskolan grundsärskola

Anette Wängelin – Skälby förskola

Louise Klingstedt – Runbacka skolor

Kent Karlström – Vibyskolan

Emmy Henriks – Sofielundsskolan

Hållbarhet

Banaz Berdman – Bagarbyvägens förskola

Anders Isaksson – Vaxmoraskolan

Fredrik Lööf – Sollentuna Musikklasser

 (Kristian Kinde, Anna-Lena Stockselius, Mathias Edgren, Peter Wilhelmsson, Sofia Smigan, Emma Westling, Oskar Göransson, Anita Christensen) - Lärarlag på Silverbäcken

Ana Strehaljuk – Runbacka skolor

Hanna Heurlin – Naturskolan

Barn- och elevpriset

Binyam Wondie – Sollentuna international school

Erik De Bok – Futuraskolan Rådan

Lisa Eriksson – Sollentuna Musikklasser

Greger Ravik – Helenelundsskolan

Josefine Stenberg – Tegelhagens skola

Johan Möllerswärd – Rälsen 4-9

Kategori: Tillgänglighet

Priset delas ut till en lärare som framgångsrikt arbetat med att anpassa den pedagogiska, fysiska eller sociala miljön för att främja barns och elevers lärande.  I en tillgänglig lärmiljö arbetar läraren med att åtgärda, utveckla och förbättra miljön så att alla kan ta del av lärande och gemenskap.

Kategori: Digitalisering

Priset delas ut till en lärare som med hjälp av digitaliseringens möjligheter:

  • ger sina elever de bästa förutsättningarna för att lära och utvecklas genom att få arbeta och skapa i en kreativ, innovativ och verklighetsbaserad lärmiljö, såväl individuellt som i samarbete med andra.
  • Gör undervisningsmiljön tillgänglig, varierad och engagerande för alla barn och elever med hjälp av ändamålsenligt användande av digital teknik.

Kategori: Hållbarhet

Priset delas ut till en lärare som framgångsrikt arbetat inom något av dessa två områden:

  • Hälsofrämjande (med rörelse och fysisk aktivitet för en hållbar livsstil)
  • för ökad miljömedvetenhet (medvetenhet om hur vår konsumtion och våra val påverkar vår miljö, lokalt och/eller globalt)

Kategori: Barn- och elevpriset (i denna kategori kan bara barn och elever nominera)

Priset delas ut till en lärare som gör något extra för att utveckla undervisningen eller gruppkänslan på ett sätt som bidrar till förbättrade resultat eller ökad trygghet.

 

Alla kan nominera; elever, föräldrar, kollegor, rektorer med flera.