Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna Pedagogpris 

Vi delar varje år ut Sollentuna pedagogpris till en eller en grupp lärare i olika kategorier.

Nominera

Nomineringen öppnar under oktober 2020. Alla kan nominera; elever, föräldrar, kollegor, rektorer med flera. 

Vilka kan vinna priset?

Priset delas ut till förskollärare eller lärare, verksamma inom Sollentuna kommun, som i sitt arbete framgångsrikt arbetat med att tillsammans med barn eller elever utveckla en tillgänglig/hållbar/digital lärmiljö. Läraren ska genom sitt utvecklingsarbete ha bidragit till förbättrade resultat, ökad pedagogisk kvalitet och ökad trygghet. I varje kategori kan alla lärargrupper nomineras. Från förskola till gymnasium. Även en grupp eller ett arbetslag kan nomineras.

Kategori: Tillgänglighet

Priset delas ut till en lärare som framgångsrikt arbetat med att anpassa den pedagogiska, fysiska eller sociala miljön för att främja barns och elevers lärande.  I en tillgänglig lärmiljö arbetar läraren med att åtgärda, utveckla och förbättra miljön så att alla kan ta del av lärande och gemenskap.

Kategori: Digitalisering

Priset delas ut till en lärare som med hjälp av digitaliseringens möjligheter:

  • ger sina elever de bästa förutsättningarna för att lära och utvecklas genom att få arbeta och skapa i en kreativ, innovativ och verklighetsbaserad lärmiljö, såväl individuellt som i samarbete med andra.
  • Gör undervisningsmiljön tillgänglig, varierad och engagerande för alla barn och elever med hjälp av ändamålsenligt användande av digital teknik.

Kategori: Hållbarhet

Priset delas ut till en lärare som framgångsrikt arbetat inom något av dessa två områden:

  • Hälsofrämjande (med rörelse och fysisk aktivitet för en hållbar livsstil)
  • för ökad miljömedvetenhet (medvetenhet om hur vår konsumtion och våra val påverkar vår miljö, lokalt och/eller globalt)

Kategori: Barn- och elevpriset 

I denna kategori kan bara barn och elever nominera. Priset delas ut till en lärare som gör något extra för att utveckla undervisningen eller gruppkänslan på ett sätt som bidrar till förbättrade resultat eller ökad trygghet.