Till navigation Till innehåll (s)
SETT mässan 2022

SETT-mässan 2022

Varmt välkommen till vår monter! Här kan du ta del av spännande diskussioner och hitta inspiration. I år har vi extra fokus på digitala verktyg i undervisningen.

Barn och elever medverkar i flera delar av programmet dessa avsnitt följs sedan av pedagogiska samtal.

Program 

Tisdag 

Välkommen till vår monter D:28.

 • 10.00 - 10.30 Dash - Aktivitet med barn/elever.
 • 10.30 - 11.00 Programmering i rätt kontext - Uppföljande pedagogiskt samtal
  -
 • 11.00 - 11.30 Escape Room - Aktivitet med barn/elever. 
 • 11.30 - 12.00 Demokratifrågan - Uppföljande pedagogiskt samtal.
  -
 • 12.30 - 13.00 Vinylskärare i slöjden - Aktivitet med barn/elever.
 • 13.00 - 13.30 Hur använder man digitala lärresurser i slöjdämnet - Uppföljande pedagogiskt samtal
  -
 • 13.30 - 14.00 3D + CAD - Aktivitet med barn/elever.
 • 14.00 - 14.30 3D och CAD i undervisningen - Uppföljande pedagogiskt samtal.
  -
 • 14.30 - 15.00 Gymnasiet ILSI - Aktivitet med barn/elever.
 • 15.00 - 15.30 Internationellt utbyte ILSI - Uppföljande pedagogiskt samtal
  -
 • 15.30 - 16.00 Utlottning vid trädet

Föreläsning

 • SETT Date kl. 14.00-14.20
  Digital kompetens, entreprenörskap och hållbarhet - Hur Sollentuna kommun skapade Makerzone

Onsdag

I vår monter D:28

 • 10.00 - 10.30 AR - Aktivitet med barn/elever.
 • 10.30 - 11.00 AR i undervisningen - Uppföljande pedagogiskt samtal.
  -
 • 11.00 - 11.30 Green Screen - Aktivitet med barn/elever.
 • 11.30 - 12.00 Digitala verktyg i språkämnet - Uppföljande pedagogiskt samtal
  -
 • 12.00 - 12.30 Strawbees - Aktivitet med barn/elever.
  -
 • 13.30 - 14.00 Bild med iPad - Aktivitet med barn/elever.
 • 14.00 - 14.30 Nya läroplanen - hur gör man i bildämnet - Uppföljande pedagogiskt samtal.
  -
 • 14.30 - 15.00 När text blir levande med hjälp av olika digitala redovisningar - Aktivitet med barn/elever.
 • 15.00 - 15.30 Hur vi använder olika digitala verktyg i klassrummet - Uppföljande pedagogiskt samtal.
  -
 • 15.30 - 16.30 Utlottning vid trädet.

Föresläsningar

 • Hur kan digital undervisning se ut i praktisk-estetiska ämnen?
  Plats: M4, 09.30 - 10.15
 • Scener från ett gymnasieklassrum med iPads
  Plats: M4, 12.45 - 13.30

Torsdag 

I vår moner D:28

 • 09.30 - 10.00 Skolresan på fritidshemmet - Pedagogiskt samtal
  -
 • 10.00 - 10.30 Sphero i förskolan - Aktivitet med barn/elever.
 • 10.30 - 11.00 Programmering i förskolan - Uppföljande pedagogiskt samtal.
  -
 • 11.00 - 11.30 Digitala verktyg i grundsärskolan - Aktivitet med barn/elever.
 • 11.30 - 12.00 Grundsärskolans elever i en social kontext - Uppföljande pedagogiskt samtal.
  -
 • 12.30 - 13.00 Digital-analog miljö i förskolan - Aktivitet med barn/elever.
 • 13.00 - 13.30 Lärmiljöer i förskolan - Uppföljande pedagogiskt samtal.
  -
 • 13.30 - 14.00 Scratch på fritidshemmet - Aktivitet med barn/elever.
 • 14.00 - 14.30 Digitala verktyg på fritidshemmet - Uppföljande pedagogiskt samtal.
  -
 • 14.30 - 15.00 Fritidshemmet Makerspace - Aktivitet med barn/elever.
  -
 • 15.30 - 16.00 Utlottning vid trädet.

Föreläsningar

 • Digitalisering som bidrar till delaktighet i särskolan: E4, 13.00 - 13.45
 • Hur vi skapar förutsättningar för nyfikna barn att bli digitalt kompetenta: E4, 14.00 - 14.45