Till navigation Till innehåll (s)

SETT-mässan 2023

På SETT 2023 presenterar vi Sollentuna för framtida medarbetare och tar del av den senaste tekniska utvecklingen. Vi synliggör våra tre skolformer och skapar en mötesplats och möjlighet till utveckling och lärande, med lite extra fokus på årets tema - livslångt lärande.

Sollentuna på SETT - Träffa oss i monter D28

Vi får nya idéer, lyssnar till spännande talare, har ett intresseväckande program i vår monter och nätverkar med kollegor från hela landet. Som kompetenspartner till SETT är vi med och skapar en arena för kompetensutveckling, diskussion och inspiration.

Aktiviteter och program i montern

Sollentunas monter på SETT-mässan fylls med aktiviteter och panelsamtal. Vi presenterar den röda tråden som finns i Sollentunas alla utbildningsformer och det livslånga lärandet och visualiserar Skolresan genom aktiviteter med elever utifrån de tre ledorden, som följs av panelsamtal kring samma ledord:

  • Digitalisering
  • Hållbarhet
  • Tillgänglighet

Program i montern:

Tisdag 18 april

Onsdag 19 april

Torsdag 20 april

Storföreläsningar

Sollentuna kommun deltar med tre talare under två föreläsningar i konferensprogrammet.

19 april 13.10 – 13.40 Sal A2

Kaisa Humlebo talar under rubriken Från nationell strategi till undervisningspraktik i Sollentuna kommun.

Hur går man från nationell målsättning till förändrad undervisningspraktik? Lyssna på hur Sollentuna kommun arbetade med den nationella digitaliseringsstrategin, genom att bl.a. noggrant kartlägga nuläge, utforma planer för barnens digitala kompetens, samt rigga en pedagogisk supportorganisation.

20 april 11:45 - 12:30 Sal M8

Jenny Chen och Sofia Nilsson från Fågelsångens förskola, talar med rubriken I den digitala världen kan allting hända.

Jenny och Sofia inspirerar med olika exempel från våra förskolor, om att följa de kompetenta barnen i deras utforskande och hur vi använder digitala och analoga verktyg för att barnens meningsskapande och lärande ska ge möjlighet till ett livslångt lärande. Digitalisering är en naturlig del i våra projekt och vardagliga arbete, där värdegrunden hålls levande.

Konferensprogram

Lärarpriset

Lärarpriset 2023 delas ut på SETT-mässan på onsdagen 19/4 mellan kl 17:30 och 19:00.

Finalister utsedda till Lärarpriset 

Om SETT

Lärfestivalen SETT (Scandinavian Education Technology Transformation) är Skandinaviens ledande mötesplats inom innovativt och livslångt lärande, från förskola till gymnasieskola. SETT grundades 2012 i Stockholm och erbjuder det senaste inom pedagogik genom att skapa nätverksytor och erfarenhetsutbyte. SETT genomförs på Kistamässan och hade 2022 drygt 7000 besökare.

SETT Stockholm (settdagarna.se)