Till navigation Till innehåll (s)

Specialkost 

Om eleven har en matallergi/överkänslighet eller det finns andra starka skäl, kan eleven få specialkost.

Det ska finnas starka skäl, till exempel en allergi/överkänslighet, för att eleven ska få  specialkost. Det räcker alltså inte att eleven inte tycker om livsmedlet. Ordinarie matsedel ska alltid ligga till grund för specialkosten och det är i första hand denna som är utgångspunkt. För att få specialkost måste elever visa upp en beställning

  • Beställningen ska alltid kompletteras med läkarintyg/intyg från Elevhälsan.
  • Beställningen ska uppdateras varje läsår.

Blankett för Beställning av specialkost

Har eleven specifika behov som inte är förenliga med en näringsriktig skolmat, ska detta kontinuerligt följas upp av namngiven utsedd person på skolan tillsammans med kökspersonal och minst en gång per termin, gärna oftare.

Näringsriktig och god skolmat

I Sollentuna kommun ska alla elever få en näringsriktig, varierad och god mat. Det är viktigt med en bra kommunikation mellan hemmet och skolan/förskola för att skapa en trygg måltid för elever med allergier eller andra specialbehov kring maten. Hör gärna av dig till kökspersonalen om du har frågor kring maten.

Vaxmoraskolan 070-529 86 35
Edsbergsskolan  070-587 38 19
 Helenelundsskolan  073-915 28 87
 Häggvikskolan  073-915 28 71

 Rudbeck 
(Gärdesskolan, Mallas förskola)

 070-572 80 19
 Tegelhagens skola  073-524 59 89
 Runan  08-626 16 09
 Rösjöskolan  08-594 967 11