Till navigation Till innehåll (s)
Skolmat

Mat i förskola och skola

Alla barn och elever erbjuds en näringsriktig och varierad skolmat. Det är viktigt att skapa en trygg måltid för elever med allergier eller andra specialbehov. Du som förälder är viktig. Hör gärna av dig till kökspersonalen om du har frågor.

Vissa förskolor och skolor har egna tillagningskök och andra får maten levererad. Produktion och distribution av maten är organiserad på olika sätt. För de kommunala skolorna finns både upphandlad leverantör och kök som drivs i egen regi. De fristående skolorna ordnar sin egen skolmat.

Skolmat från Compass Group

Aktuell matsedel till förskolor och skolor från Compass Group

Ladda ner skolmatsappen

Så fungerar appen

Specialkost

Om ett barn har en matallergi/intolerans/överkänslighet eller om andra starka skäl finns kan det få specialkost. Att inte tycka om livsmedlet räknas inte som starkt skäl. Beställning av specialkost ska uppdateras varje år. Nytt läkarintyg behövs endast vid förändring av kost.
Vid specialkost utgår köken främst från vad som kan ätas/inte ätas från ordinarie meny.

Beställning av specialkost

Beställning av specialkost ska fyllas i noggrant och alltid kompletteras med läkarintyg eller journalutdrag från behandlande/utredande läkare eller psykolog. Fastställd diagnos och saklig motivering om varför behov av specialkost finns ska framgå. Intyg från skolsköterskan godtas ej. Barnet/eleven bör tidigt få stöd av skola och hem för att få kunskap om sin allergi/intolerans och få åldersanpassad information om sin kost, vad det innebär och varför den behövs. Samma gäller vid behov av egenvård med hjälp, tex. medicinering vid akut behov. Se mer information om indikationer om specialkost i ”Information om specialkost” nedan.”

Om eleven har specifika behov som inte är förenliga med en näringsriktig skolmat, ska detta kontinuerligt följas upp. Det ska ske av namngiven utsedd person på skolan tillsammans med kökspersonal och minst en gång per termin, gärna oftare.

Grundskolor och förskolor

Compass group lagar mat i Vaxmoraskolan, Edsbergsskolan, Tegelhagens skola och Gärdeskolan. På dessa skolor lagar man endast mat till den egna skolan/förskolan.

På Helenelundsskolans och Häggvikskolans kök lagar Compass group mat till skolan samt skickar ut mat till följande skolor och förskolor:

  • Förskolor: Bagarbyvägen, Fågelsången, Igelkotten,  Regnbågen, Siffran, Sofielund, Smultronstället, Trumman och Äpplet.
  • Brageskolan, Djupdalskolan, Eriksbergsskolan,  Gillboskolan, Gröndalsskolan,  Kärrdalskolan, Mimer,  Sofielund, Sollentuna International School,  Tal och Språkcentrum, Töjnaskolan och Silverdalskolan. 

På skolorna erbjuds varje dag två alternativa rätter varav den ena är vegetarisk. En dag per vecka är köttfri dag då två vegetariska rätter serveras.

Rudbeck gymnasium

Compass group lagar mat på Rudbeck. Här serveras varje dag tre rätter (varav en vegetarisk), dagens soppa, salladsbuffé, bröd, smör och dryck.

Mat som lagas i eget kök

Vissa förskolor och skolor har egna kök där maten kan lagas. Här är det rektorn eller förskolechef som är yttersta ansvarig. Det gäller Ebbas förskola, Skälbyskolan, Rösjöskolan, Runbacka skolor, Linnés förskola, Sjörövarens förskola och Vaxmora förskola.

EUs Skolmjölksstöd

EUs Skolmjölksstöd är en typ av skolmjölksprogram där EU vill hjälpa barn att äta hälsosammare genom att ge stöd till förskolor och skolor som serverar mjölk. Syftet med EUs Skolmjölksstöd är att ge fler barn och elever möjlighet att dricka mjölk i förskolan och skolan och främja sunda matvanor. 

EU.jpg