Till navigation Till innehåll (s)

Mat i förskola och skola 

I Sollentuna kommun ska alla barn och elever få en näringsriktig, varierad och god mat.Om ditt barn har en matallergi, överkänslighet eller om det finns andra starka skäl kan det få specialkost.

Vissa förskolor och skolor har egna tillagningskök och andra får maten levererad. Produktion och distribution av maten är organiserad på olika sätt. För de kommunala skolorna finns både upphandlade leverantörer och kök som drivs i egenregi. De fristående skolorna organiserar sin egen skolmat.

Här serveras skolmat från ISS

ISS lagar mat i Helenelundsskolans och Häggvikskolans kök till följande skolor och förskolor:

Bagarbyvägens förskola, Brageskolan, Djupdalskolan, Eriksbergsskolan, Fågelsångens förskola, Gillboskolan, Gröndalsskolan, Igelkottens förskola,  Kärrdalskolan, Mimer, Regnbågens förskola, Siffrans förskola, Sofielundsskolan med förskola, Sollentuna International School, Smultronstället, Tal och Språkcentrum, Trummans förskola, Töjnaskolan, Silverdalskolan, Äpplet förskola. 

Aktuell matsedel från ISS

Här serveras skolmat från Fazer/Amica

På Vaxmoraskolan och Edsbergskolan är det Fazer/Amica som är kommunens skolmatsleverantör. På dessa skolor lagar man endast mat till den egna skolan. Gärdeskolan och Malla förskola får maten från Rudbecks gymnasium från ett tillagningskök som drivs av Fazer.

Mat som lagags i eget kök

Vissa förskolor och skolor har egna kök där maten kan lagas. Här är det rektorn eller förskolechef som är yttersta ansvarig. Det gäller Ebbas förskola, Skälbyskolan, Tegelhagens skola, Rösjöskolan, Runbacka skolor, Linnés förskola, Sjörövarens förskola och Vaxmora förskola. 

Specialkost

Om ditt barn har en matallergi, överkänslighet eller om det finns andra starka skäl kan det få specialkost. Det måste dock finnas starka skäl. Det räcker inte att eleven inte tycker om livsmedlet.

För att få specialkost måste elever visa upp en beställning. Den ska alltid kompletteras med läkarintyg/intyg från Elevhälsan. Beställningen ska uppdateras varje läsår.

Blankett för Beställning av specialkost

Om eleven har specifika behov som inte är förenliga med en näringsriktig skolmat, ska detta kontinuerligt följas upp. Det ska ske av namngivn utsedd person på skolan tillsammans med kökspersonal och minst en gång per termin, gärna oftare.

Näringsriktig och god skolmat

I Sollentuna kommun ska alla elever få en näringsriktig, varierad och god mat.  Det är viktigt att skapa en trygg måltid för elever med allergier eller andra specialbehov. Du som förälder är viktig. Hör gärna av dig till kökspersonalen om du har frågor.

Kontakt

Vaxmoraskolan 070-529 86 35
Edsbergsskolan  070-587 38 19
 Helenelundsskolan  073-915 28 87
 Häggvikskolan  073-915 28 71

 Rudbeck 
(Gärdesskolan, Mallas förskola)

 070-572 80 19
 Tegelhagens skola  073-524 59 89
 Runan  08-626 16 09
 Rösjöskolan  08-594 967 11

Maten på Rudbeck

Rudbeck serveras varje dag tre rätter (varav en vegetarisk), dagens soppa, salladsbuffé, bröd, smör och dryck. Specialkost finns till dig som har behov av det. Grunden för menyn är att skapa smakupplevelser i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer. 

Veckomatsedeln på Rudbeck.

Matsedeln finns också i appen "Skolmaten" som du kan ladda ner till din smartphone.

Så här fungerar appen

Så här laddar du ner Amicas skolmatsapp

Specialkost på Rudbeck

Intyg om specialkost på Rudbeck