Till navigation Till innehåll (s)

Nyanlända elever 

Nyanlända elever i gymnasieåldern som bor och har en adress i Sollentuna kommun tas emot löpande till Språkintroduktion på Rudbecksskolan.

Eleven registrerar sig och ansöker till gymnasieskolans språkintroduktion på

Centrum för integration och flerspråkighet, CIFS.

Följande handlingar måste medtas för att en ansökan ska kunna göras:

  • giltig ID-handling i form av pass, PUT där de 4 sista siffrorna i personnumret måste finnas med, eller LMA-kort
  • giltig ID-handling för vårdnadshavare eller God Man
  • ställföreträdarskap för God Man - familjehemsförälder godkänns ej
  • måste vara stadigvarande/ folkbokförd i Sollentuna kommun
  • slutbetyg från årskurs 9 måste tas med

OBS! En ansökan som ej är komplett handläggs inte.  

CIFS skickar sedan språkintroduktionsansökan till kommunens gymnasiesamordnare som handlägger och beslutar om antagning. Sedan får Rudbecksskolan beslut om antagningen och kallar eleven. 

Om en nyanländ elev, som har vistats/bott i en annan kommun och har gått i skola där, flyttar till Sollentuna, ska avlämnande skola kontakta kommunens gymnasiesamordnare, som ordnar med byte av skola. 

Tider för registrering på CIFS

  • Måndagar och torsdagar klockan 13.00-15.00
  • Onsdagar klockan 10.00-12.00

Adress: Turebergsvägen 1B, 3 tr, 19147 Sollentuna

Telefon: CIFS: 08 - 579 222 47

Länkar

Centrum för integration och flerspråkighet, CIFS