Till navigation Till innehåll (s)

Förlängda studier i gymnasieskolan

Elever som inte klarat fullständiga betyg under tre år på ett nationellt program kan få sina studier förlängda. Syftet är att de ska nå målen för utbildningen genom att fördela undervisningen över längre tid. Längre än tre år för gymnasieskolan och fyra år för gymnasiesärskolan.

De som läser mer än tre år för att ha läst introduktionsprogram och därefter skrivits in på ett nationellt program berörs inte.

Det är i vissa fall möjligt att undervisningen får fördelas över längre tid än tre år. Detta om eleven läst ett reducerat program eller om det finns särskilda skäl för det.

Så här går det till

Det är rektor som skickar in ansökan om ersättning till utbildningskontoret. Det sker när eleven erbjuds eller övervägs erbjudas förlängda studier. Ansökan ska inkomma senast den 1 maj under det sista läsåret.

Ansökan om ersättning

Skolor som har NIU eller RIG och som förlängt studierna till fyra år, får endast skolpeng motsvarande sex terminer. 

Beslut om riktlinjer för ersättning