Till navigation Till innehåll (s)

Utlandsstudier 

Elever som önskar studera utomlands kan ansöka om att gå i Svenska skolan utomlands högst ett år av dina gymnasiestudier. Skolan måste vara godkänd av Skolverket som svensk skola i utlandet och inte erhålla statsbidrag för eleven.

Både elev och vårdnadshavare ska vara folkbokförda i Sollentuna kommun. Tim- och kursplaner ska stämma överens mellan de båda skolorna så att den totala studietiden inte blir längre än tre år. 

Ersättning från Sollentuna kommun

Vid beviljande av ansökan betalar Sollentuna kommun ut programpengen med motsvarande ersättning som elevens nuvarande skola får i högst ett år. Ersättningen utgår endast för ett läsår och betalas till skolan dit eleven antas. Ingen ersättning utbetalas för inackordering. Om utlandsskolan tar ut egna avgifter, utöver skolpengen, står du själv för kostnaden. 

Sollentuna kommuns aktuella programpris

Ansökan om studie utomlands

Ansökan ska ha inkommit till utbildningskontoret senast tre månader före skolstart. 

Ansök om studier utomlands