Till navigation Till innehåll (s)

Utlandsstudier 

Från och med hösten 2020 upphör möjligheten till utlandsstudier för elever på gymnasiet i Sollentuna. Beslutet fattades av kommunfullmäktige den 16 april.

Beslutet börjar gälla från och med hösten läsåret 2020/2021. Utbildningsnämnden kan därefter inte betala ut skolpeng för elever som studerar på gymnasiet utomlands. 

Kommunfullmäktiges beslut. om studier utomlands.

Kontakt

Om du har frågor kring ersättning och gymnasiestudier utomlands kontakta Lilian Lama, via e-post: lilian.lama@sollentuna.se  eller telefon 08 579 213 93