Till navigation Till innehåll (s)

Gymnasium

Gymnasieskolan är frivillig och avgiftsfri. För att få gå i gymnasiet ska du ha avslutat grundskolans årskurs 9. Du får söka till och med det år du fyller 19 år, om du inte redan har avslutat ett gymnasieprogram.

Sollentuna kommun ingår i Storstockholms gymnasieregion. Du som elev kan därför söka till, och antas på lika villkor, till samtliga nationella program i regionen. Det är dina betyg från grundskolan som avgör vilken skola du kan bli antagen till. Behörighetskraven skiljer sig åt mellan de olika programmen. Information om vad som krävs för att vara behörig hittar du på Gymnasieantagningens webbsida. Om du inte är behörig till ett nationellt program kan du söka till ett Introduktionsprogram.

På Gymnasieantagningen webbsida kan du se vilka program och skolor du kan välja. Här gör du också din ansökan.

Gymnasieantagningen 

På skolverkets hemsida får du hjälp att planera och skolor och utbildning.

Skolverket

Sök och jämför program

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Sollentuna kommun driver inte någon egen gymnasiesärskola. Du kan söka fritt bland alla skolor i Stockholms län. Vi har avtal för samverkan med både fristående och kommunala skolor i länet.

Gymnasiesärskola