Till navigation Till innehåll (s)

Inackorderingstillägg från Sollentuna kommun

Om du läser på en kommunal gymnasieskola och ska bo och studera utanför din hemort (Stockholms län), kan du söka stöd för boendet hos din hemkommun. Du kan inte samtidigt söka och ta ut resebidrag.

Sollentuna kommun beviljar inackorderingstillägg om du är inackorderad på skolorten och

 • är folkbokförd i Sollentuna kommun.
 • studerar på heltid i kommunal gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola.
 • är antagen i en kommunal eller regional gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola utanför Stockholms län eller Håbo kommun.
 • är förstahandsmottagen till ett nationellt program eller gå riksrekryterande utbildning eller vara andrahandsmottagen till nationellt program och där antagen till nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).
 • är under 20 år. Du kan få stödet till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Sollentuna kommun följer CSN:s regler för inackorderingstillägg. Din resväg till och från skolan ska vara mer än två timmar per dag och du ska vara boende på studieorten. 

Innan du går till e-tjänsten ska du skaffa ett intyg från gymnasieskolan att du har påbörjat din utbildning. Använd denna blankett eller ett intyg från skolan:

E-tjänst för gymnasiet: ansökan om inackorderingsstöd

CSNs riktlinjer till inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg från CSN

Du ska söka inackorderingstillägg från CSN om:

 • du läser på en fristående gymnasieskola, fristående gymnasiesärskola, riksinternatskola eller folkhögskola.
 • dina vårdnadshavare vistas utomlands under huvuddelen av året, men du bor kvar i Sverige.

Folkbokföringsadress

För att få inackorderingstillägg ska du vara folkbokförd i Sollentuna kommun under din utbildning. Om du flyttar och byter folkbokföringsadress, ska du meddela utbildningskontoret. 

För dig som ska gå på idrottsgymnasium

Du som är uttagen till ett riksidrottsgymnasie (RIG) via Riksidrottsförbundet eller är uttagen till nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) utanför din hemort har rätt att söka inackorderingstillägg.

 • Om din utbildning är på en friskola ska du ansöka om inackorderingstillägg hos CSN.
 • Om utbildningen är på en kommunal skola ska ansökan skickas till hemkommun.
 • Får du avslag från CSN kan du vända dig till Sollentuna kommun, med en ansökan där du bifogar ditt avslag från CSN. 

Belopp och utbetalning

Inackorderingstillägget är 1/30 av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet är ett värde som bestäms årligen av regeringen och går att se på SCB hemsida.

 • 2023 är prisbasbeloppet 52 500.
 • Inackorderingstillägget för 2023 blir 1/30 av prisbasbeloppet, vilket blir 1 750 kr per månad.

Stödet betalas ut under nio månader per läsår, från september till maj.

Utöver inackorderingsstödet kan du få ett resetillägg, om avståndet mellan hemmet till studieorten är längre än 500 km. I sådant fall kan du få 500 kr extra per månad i nio hela månader.

Ansökan och beslut

Gör din ansökan först när du har påbörjat dina studier, senast 30 november. Pengarna betalas ut månadsvis med fyra utbetalningar under höstterminen och fem utbetalningar under vårterminen.

Observera att du måste göra en ny ansökan för varje nytt läsår. 

Anmäl studieavbrott eller flytt

Om du inte påbörjar studierna, avbryter dem eller flyttar under läsåret måste du omedelbart anmäla detta till utbildningskontoret. Du är då inte berättigad till inackorderingsstöd. Den som felaktigt tar emot stödet är skyldig att återbetala.