Till navigation Till innehåll (s)

För gymnasieskolor

Här finns aktuell prislista, ersättningsnivåer och blanketter som ska användas för skolor som tar emot elever från Sollentuna.

Ersättningar till skolor

Ersättningen för samtliga nationella program till gymnasieskolor baseras på den gemensamma prislistan för StorSthlm. Ersättningen är samma för kommunala och fristående skolor.

Aktuell prislista från StorSthlm

Utöver dessa program betalar Sollentuna kommun ersättning för International Baccalaureate, tilläggsbelopp för modersmål och introduktionsprogrammen i Gy 11 samt för gymnasieutbildning för ungdomar med autismspektumtillstånd på Rudbeck.

Ersättningsnivåer för introduktionsprogram

Beslut programpriser

Blanketter för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor