Till navigation Till innehåll (s)

Pizzaklubben 

Pizzaklubben är en mötesplats för elever med särskild fallenhet för matematik. Eleverna erbjuds en undervisning som möter deras kapacitet och stimulerar till nyfikenhet.

Pizzaklubben träffas vid tre tillfällen då vi arbetar med problemlösning som håller en hög matematisk nivå. Vi diskuterar och resonerar oss fram till olika lösningar tillsammans. Uppgifterna har som syfte att stimulera nyfikenhet och utmana tankesätt inom matematik samt bredda redan etablerade kunskaper. Dessutom under kvällen äter vi pizza, umgås och lär känna varandra! Pizzaklubben vänder sig till elever i åk 2-9.

Pizzaklubben är ett samarbete på kommunövergripande nivå mellan Utbildningskontoret och rektorsgruppen i den kommunala grundskolan. Ansvariga för Pizzaklubbens innehåll är Nathalie Sundesten Landin, Catherine Mortimer Hawkins och Susanna Sandberg. 

Anmälan till hösten 2020 kommer under våren. 

Varför det heter Pizzaklubben? "Pizza" kan utläsas som den matematiska formeln för volymen av en cylinder.