Till navigation Till innehåll (s)

Lovskolan i Sollentuna 

Elever i årskurs 6-9 och som riskerar att inte få godkänt betyg kan få delta i undervisning även när det är skollov. Ta kontakt med ditt barns ordinarie skola om du vill att ditt barn ska delta i lovskolan.

Vi erbjuder lovskola i svenska, svenska som andra språk, engelska samt matematik (vissa lov även simning). Vi har haft lovskola sedan 2015.

Eleverna placeras i en förmiddagsgrupp kl 9-12 och/eller en eftermiddagsgrupp kl 13-16. Eleven kan inte välja vilken grupp den placeras i, men man kan önska grupp. Alla ämnen kommer inte att erbjudas alla tider eller alla lov (beroende på antal sökande).

Varje grupp består av cirka 20 elever från olika skolor i kommunen. En lärare och handledare kommer att undervisa och ge individuell handledning.

Elever från både kommunala och fristående skolor är välkomna. Lovskolan är självklart kostnadsfri. Eleverna serveras normalt inte lunch på lovskolan.

Anmälan till lovskolan

Nästa lovskola planeras till sommarlovet 2020. Vi återkommer med information och anmälan. 

Ansökan om skolskjuts 

Elever i åk 8 och åk 9 som är skrivna i Sollentuna och går i skola i kommunen samt bor minst fyra kilometer från lovskolan, kan vara berättigad till skolskjuts (busskort) under lovskolan. Kontakta lovskolan i samband med anmälan för att få information om hur elevens vårdnadshavare kan ansöka om skolskjuts. Tänk på att vara ute i god tid med en ansökan.