Till navigation Till innehåll (s)

Lovskolan i Sollentuna

Elever i årskurs 8-9 och som riskerar att inte få godkänt betyg kan få delta i undervisning även när det är skollov. Ta kontakt med ditt barns skola om du vill att ditt barn ska delta i lovskolan.

Lovskola är inte obligatoriskt utan något som skolor ska erbjuda om behov finns. Lovskola erbjuds av kommunala skolor 

Kommunala skola

Sollentuna kommun arrangerar lovskola till sommaren mellan den 14/6-28/6 för de elever som går i den kommunala skolan. Den riktar sig främst till elever som riskerar eller har underkänt i matematik, svenska, SVA eller engelska och går åk 8-9. Även elever i åk 6-7 kan söka och de antas i mån av plats.

Lovskolan är frivillig och ansökan görs av undervisande lärare med vårdnadshavares godkännande. Obs, i och med att man antas till lovskola omfattas eleven av skollagen och närvaroplikt gäller. Kontakta ditt barns skola för mer information.

Lovskola 2021 Edsbergsskolan

Schema 14/6-28/6, Ledigt den 25/6 .

Måndag - fredag

Tid

Ma

SVA

En

Sv

9.00 - 12.00

C 22

C 35

C 21

C 31

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

13.00 - 16.00

C 22

C 35

C 21

C 31

Fristående skola

Elever i fristående skolor hänvisas till sin skola. Huvudmän är skyldiga att erbjuda lovskola till elever i åk 8 och 9 under vissa förutsättningar. Det är bra som vårdnadshavare att kontakta den enskilda huvudmannen och höra efter hur man organiserar sin lovskola.

Huvudmän som arrangerar lovskola har rätt till ersättning från kommunen. Ansökan om ersättning görs på blanketten ”Redovisningsblankett för lovskola” och den ska skickas in senast den 1 oktober 2021. 

Redovisningsblankett för lovskola

Skolverkets information om lovskola