Till navigation Till innehåll (s)

Lovskolan i Sollentuna 

Elever i årskurs 8-9 och som riskerar att inte få godkänt betyg kan få delta i undervisning även när det är skollov. Ta kontakt med ditt barns skola om du vill att ditt barn ska delta i lovskolan.

Lovskola är inte obligatoriskt utan något som skolor kan erbjuda. Lovskola erbjuds av kommunala skolor under sommaren 2020 med start den 15 juni och avslut den 27 juni.

Skolverkets information om lovskola

Tider för lovskolan 2020

  • Plats: Edsbergs Torg 5, Hus C
  • Tider lovskola: 15/6-29/6
  • Förmiddagen: 09.00-12.00
  • Eftermiddag: 13.00-16.00

Lovskola erbjuds av kommunala skolor under sommaren 2020 med start den 15 juni och avslut den 27 juni. Undervisningen sker måndag till fredag under dessa veckor. Preliminärt kommer lovskolan vara för elever som går i åk 8-9 och riskerar att inte få betyg i det ämne de anmäls till. Vi kommer att erbjuda svenska, svenska som andra språk, matematik och engelska. Det kan ändras beroende på antal anmälningar. Elever kommer att erbjuds lunch samt frukt på eftermiddagen.

Ansökningstiden öppnas den 1 maj och stängs den 25 maj. Vänligen notera att elever antas löpande, det betyder att grupper kan bli fulla tidigare än sista anmälningsdag. Sker detta så kommer det inte att gå att anmäla fler elever till dessa grupper. Elever som anmäls och antas förväntas delta och omfattas av skollagen. 

Årets lovskola för de kommunala skolorna är på Edsbergsskolan. Ansökan skickas senast den 25 maj till Gör din ansökan: lovskolan@sollentuna.se

Anmälan måste vara komplett för att behandlas. Behöver det kompletteras med uppgifter i efterhand, så görs detta på lovskolan@sollentuna.se senast 25 maj. OBS Endast skolpersonal kan anmäla elever till lovskolan. Antagningsbesked skickas ut via e-post till adresser angivna i anmälan senast fem vardagar efter anmälan.

Frågor besvaras av Johan Hesselgren 08 759 222 64, 073 765 38 09 eller på lovskolan@sollentuna.se. Skicka ej känsliga uppgifter, vänligen kontakta 08 759 222 64 om du vill meddela lovskolan något sådant. 

Lovskolan för fristående skolor

Ta kontakt med er skola för mer information om lovskola. 

Ansökan om skolskjuts 

Elever i åk 8 och åk 9 som är skrivna i Sollentuna och går i skola i kommunen samt bor minst fyra kilometer från lovskolan, kan vara berättigad till skolskjuts (busskort) under lovskolan. Kontakta lovskolan i samband med anmälan för att få information om hur elevens vårdnadshavare kan ansöka om skolskjuts. Tänk på att vara ute i god tid med en ansökan.