Till navigation Till innehåll (s)

Lov, ledigheter och läsårsdata

Här finns information om lov, ledigheter och läsårsdata. Dessa tider gäller för de kommunala skolorna. För fristående skolor, se respektive skolas webbplats. Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid för att skolan ska ha möjlighet att hantera ansökan.

Det är utbildningsnämnden som bestämmer datumen för de kommunala skolorna. Utöver det kan skolan planera in fyra studiedagar.

Höstterminen 2021

 • Skolstart 18 august
 • Höstlov vecka 44
 • Avslutning 22 december 
 • Jullovet pågår under perioden 23 december 2021 till och med den 10 januari 2022

Vårterminen 2022

 • Skolstart 11 januari
 • Sportlov under vecka 9
 • Påsklov under vecka 15
 • Lovdag vid Kristi himmelsfärd 27 maj
 • Avslutning 9 juni

Gemensamma planeringsdagar för kommunala skolverksamheter är den 16-17 augusti 2021 samt den 10 januari och 10 juni 2022. Därutöver har verksamheterna en möjlighet att nyttja två dagar under läsåret som planeringsdagar.

Ansökan om ledighet

Eleverna kan beviljas kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektor som beslutar om ledighet. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som är längre än tio dagar. Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid för att skolan ska ha möjlighet att hantera ansökan. Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ha betydelse är:

 • frånvarons längd,
 • elevens situation i skolan,
 • möjligheterna att på olika sätt ta igen den förlorade undervisningen samt
 • hur angelägen ledigheten är för eleven.