Till navigation Till innehåll (s)

Lov, ledigheter och läsårsdata

Här finns information om lov, ledigheter och läsårsdata. Dessa tider gäller för de kommunala skolorna. För fristående skolor, se respektive skolas webbplats. Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid för att skolan ska ha möjlighet att hantera ansökan.

Aktiviteter på loven

Det är utbildningsnämnden som bestämmer datumen för de kommunala skolorna. Utöver det kan skolan planera in fyra studiedagar.

Höstterminen 2022

 • Skolstart 18 augusti
 • Höstlov (vecka 44): 31 oktober – 4 november
 • Avslutning 22 december
 • Jullovet pågår under perioden 23 december 2022 till och med den 10 januari 2023

Vårterminen 2023

 • Skolstart 11 januari
 • Sportlov (vecka 9): 27–28 februari och 1–3 mars
 • Påsklov (vecka 15): 11–14 april
 • Lov vid Kristi himmelsfärds dag: 19 maj
 • Lov (dag mellan två röda dagar): 5 juni
 • Avslutning 13 juni

Gemensamma planeringsdagar för kommunala skolverksamheter är den 11-12 augusti 2022 samt den 9 januari och 14 juni 2023. Därutöver har verksamheterna en möjlighet att nyttja två dagar under läsåret som planeringsdagar.

Ansökan om ledighet

Eleverna kan beviljas kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektor som beslutar om ledighet. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som är längre än tio dagar. Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid för att skolan ska ha möjlighet att hantera ansökan. Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ha betydelse är:

 • frånvarons längd,
 • elevens situation i skolan,
 • möjligheterna att på olika sätt ta igen den förlorade undervisningen samt
 • hur angelägen ledigheten är för eleven.