Till navigation Till innehåll (s)

Lov och ledigheter 

Läsårstider gäller för de kommunala skolorna. Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid för att skolan ska ha möjlighet att hantera ansökan.

Det är barn- och ungdomsnämnden som fastställer läsårstider för de kommunala skolorna i Sollentuna. Utöver detta kan ytterligare fyra studiedagar för eleverna planeras in. För fristående skolor, se respektive skolas webbplats.

 Våren 2020

 • Förskola och fritids har studiedag/planeringsdag 7 januari
 • Sportlov vecka 9
 • Påsklov vecka 15
 • Alla kommunala skolor avslutar läsåret 11 juni
 • Förskola och fritids har studiedag/planeringsdag 12 juni

Läsåret 2020/2021

Datum för de kommunala grundskolorna. För fristående skolor, se respektive skolas webbplats.

Hösten 2020

 • Förskola och fritids har studiedagar/planeringsdagar 17-18 augusti
 • Alla kommunala skolor börjar läsåret den 19 augusti 
 • Höstlov vecka 44
 • Jullov 23 december -  t.o.m 10 januari

 Våren 2021

 • Förskola och fritids har studiedag/planeringsdag 7 januari
 • Sportlov vecka 9
 • Påsklov vecka 14
 • Alla kommunala skolor avslutar läsåret 10 juni
 • Förskola och fritids har studiedag/planeringsdag 11 juni

Utöver detta kan ytterligare fyra studiedagar för eleverna planeras in.

Ledighet

Eleverna kan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektor som beslutar om ledighet och får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som är längre än tio dagar. Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid för att skolan ska ha möjlighet att hantera ansökan. Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ha betydelse är:

 • frånvarons längd,
 • elevens utbildningssituation,
 • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
 • hur angelägen ledigheten är för eleven.