Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Lov, ledigheter och läsårsdata 

Här finns information om lov, ledigheter och läsårsdata. Dessa tider gäller för de kommunala skolorna. För fristående skolor, se respektive skolas webbplats. Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid för att skolan ska ha möjlighet att hantera ansökan.

Det är utbildningsnämnden som bestämmer datumen för de kommunala skolorna. Utöver det kan skolan planera in fyra studiedagar.

 Våren 2021

 • Skolstart 11 januari
 • Förskola och fritids har studiedag/planeringsdag 7 januari
 • Sportlov vecka 9
 • Påsklov vecka 14
 • Lovdag vid Kristi himmelsfärd 14 maj
 • Alla kommunala skolor avslutar läsåret 11 juni
 • Förskola och fritids har studiedag/planeringsdag 14 juni

Ansökan om ledighet

Eleverna kan beviljas kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektor som beslutar om ledighet. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som är längre än tio dagar. Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid för att skolan ska ha möjlighet att hantera ansökan. Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ha betydelse är:

 • frånvarons längd,
 • elevens situation i skolan,
 • möjligheterna att på olika sätt ta igen den förlorade undervisningen samt
 • hur angelägen ledigheten är för eleven.