Till navigation Till innehåll (s)

Lov och ledigheter 

Dessa tider gäller för de kommunala skolorna. För fristående skolor, se respektive skolas webbplats. Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid för att skolan ska ha möjlighet att hantera ansökan.

Det är utbildningsnämnden som bestämmer datumen för de kommunala skolorna. Utöver det kan skolan planera in fyra studiedagar.

Hösten 2020

 • Förskola och fritids har studiedagar/planeringsdagar 17-18 augusti
 • Alla kommunala skolor börjar läsåret den 19 augusti 
 • Höstlov vecka 44
 • Jullov 23 december -  10 januari

 Våren 2021

 • Förskola och fritids har studiedag/planeringsdag 7 januari
 • Sportlov vecka 9
 • Påsklov vecka 14
 • Alla kommunala skolor avslutar läsåret 10 juni
 • Förskola och fritids har studiedag/planeringsdag 11 juni

Ansökan om ledighet

Eleverna kan beviljas kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektor som beslutar om ledighet. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som är längre än tio dagar. Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid för att skolan ska ha möjlighet att hantera ansökan. Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ha betydelse är:

 • frånvarons längd,
 • elevens situation i skolan,
 • möjligheterna att på olika sätt ta igen den förlorade undervisningen samt
 • hur angelägen ledigheten är för eleven.