Till navigation Till innehåll (s)

Jämför förskolor och skolor!

Alla förskolor och skolor observeras med några års mellanrum. Det är en del av Våga Visa, ett samarbete mellan några kommuner kring utvärdering och uppföljning. En annan del av Våga Visa är kundundersökningen som genomförs varje år.

Här kan du ta del av aktuella kundundersökningar och se resultatet från de två tidigare åren.

De kommunala skolorna dokumenterar och utvärderar läsåret i en verksamhetsberättelse. I Verksamhetsplanen analyseras resultat och nya utvecklingsområden tas fram.

Kundundersökning förskolor och pedagogisk omsorg

Kundundersökning för förskolor och pedagogisk omsorg

Observationer

Alla förskolor och skolor observeras med några års mellanrum. Det är en del av Våga Visa, ett samarbete mellan fyra kommuner kring utvärdering och uppföljning. Observatörerna är erfarna pedagoger och skolledare från någon av de andra kommunerna.

Observationer

Våga Visa

Kundundersökning

En annan del av Våga Visa är kundundersökningen. Den genomförs i början av varje år och tar reda på vad föräldrar och elever tycker om skolan (samt förskolan och den pedagogiska omsorgen) i Sollentuna. Här kan du se resultaten från de föräldrar som tillfrågas i kundundersökningen. De är föräldrar till elever årskurs 3, 6 och 8. De elever som tillfrågats går i årskurs 3, 6 och 8. Observera att alla skolor inte har alla årskurserna; då saknas svarsgrupperna i tabellen.

Skolor

Brageskolan

Edsbergsskolan

Futuraskolan Hertig Karl

Futuraskolan Rådan

Gillbo- och Gröndalsskolan

Gärdeskolan

Helenelundsskolan

Häggvik- och Skälbyskolan

Kärrdalsskolan

Mikaelskolan

Runbacka skolor

Rälsen 4-9

Rälsen Norrviken

Rälsen Viby

Rösjöskolan

Silverbäckens skola

Silverdalsskolan

Sofielundsskolan

Sollentuna Musikklasser

Stallets skola

Stockholm International Academy

Tegelhagens skola

Turebergsskolan

Töjnaskolan

Vaxmoraskolan

Vibyskolan

Vittra i Sollentuna

Vittra i Rösjötorp