Till navigation Till innehåll (s)

Kundundersökningar 

Här kan du ta del av aktuella kundundersökningar och se resultatet från de två tidigare åren.

De kommunala skolorna dokumenterar och utvärderar läsåret i en verksamhetsberättelse. I Verksamhetsplanen analyseras resultat och nya utvecklingsområden tas fram.

Kundundersökning förskolor och pedagogisk omsorg

Kundundersökning för förskolor och pedagogisk omsorg

Observationer

Alla förskolor och skolor observeras med några års mellanrum. Det är en del av Våga Visa, ett samarbete mellan fyra kommuner kring utvärdering och uppföljning. Observatörerna är erfarna pedagoger och skolledare från någon av de andra kommunerna.

Observationer

Våga Visa

Kundundersökning

En annan del av Våga Visa är kundundersökningen. Den genomförs i början av varje år och tar reda på vad föräldrar och elever tycker om skolan (samt förskolan och den pedagogiska omsorgen) i Sollentuna. De föräldrar som tillfrågas i kundundersökningen är föräldrar till elever i förskoleklass, årskurs 3, 6 och 8. De elever som tillfrågats går i årskurs 3, 6 och 8. Observera att alla skolor inte har alla årskurserna; då saknas svarsgrupperna i tabellen.

Skola Så tycker föräldrarna Så tycker eleverna
Brageskolan               Brageskolan               Brageskolan
Edsbergsskolan               Edsbergsskolan               Edsbergsskolan 
Eriksbergsskolan               Eriksbergsskolan               Eriksbergsskolan 
Futuraskolan Hertig Karl               Futuraskolan Hertig Karl               Futuraskolan Hertig Karl
Futuraskolan Rådan               Futuraskolan Rådan               Futuraskolan Rådan
Gillboskolan               Gillboskolan               Gillboskolan
Gröndalskolan               Gröndalskolan               -
Gärdesskolan               Gärdesskolan                Gärdesskolan 
Helenelundsskolan               Helenelundsskolan                Helenelundsskolan 
Häggviksskolan               Häggviksskolan                Häggviksskolan 
Kokalite Allévägen               Kokalite Allévägen               Kokalite Allévägen
Kärrdalsskolan               Kärrdalsskolan               Kärrdalsskolan 
Mikaelskolan               Mikaelskolan                Mikaelskolan 
Norra Strandskolan               Norra Strandskolan               Norra Strandskolan
Norrvikens skola               Norrvikens skola               Norrvikens skola
Runbacka skolor               Runbacka skolor                Runbacka skolor
Rälsen 4 - 9               Rälsen 4 - 9               Rälsen 4 - 9
Rälsen Norrviken               Rälsen Norrviken                Rälsen Norrviken
Rälsen Viby               Rälsen Viby               Rälsen Viby
Rösjöskolan               Rösjöskolan                Rösjöskolan
Silverbäcken                Silverbäcken                 Silverbäcken 
Silverdalsskolan               Silverdalsskolan               Silverdalsskolan
Skälbyskolan               Skälbyskolan               Skälbyskolan
Sofielundsskolan               Sofielundsskolan                Sofielundsskolan
Sollentuna Int School               Sollentuna Int School                Sollentuna Int School 
Sollentuna Musikklasser               Sollentuna Musikklasser                Sollentuna Musikklasser 
Stallets skola               Stallets skola                Stallets skola
Stockholm International Academy               Stockholm International Academy                -
Tegelhagens skola               Tegelhagens skola               Tegelhagens skola 
Töjnaskolan               Töjnaskolan               Töjnaskolan 
Vaxmoraskolan               Vaxmoraskolan                Vaxmoraskolan 
Vibyskolan               Vibyskolan                Vibyskolan 
Vittra i Sollentuna               Vittra i Sollentuna                Vittra i Sollentuna 
Vittra Rösjötorp               Vittra Rösjötorp                Vittra Rösjötorp