Till navigation Till innehåll (s)

Jämför skolor!

Alla förskolor och skolor observeras med några års mellanrum. Det är en del av Våga Visa, ett samarbete mellan fyra kommuner kring utvärdering och uppföljning. En annan del av Våga Visa är kundundersökningen som genomförs varje år.

Här kan du ta del av aktuella kundundersökningar och se resultatet från de två tidigare åren.

De kommunala skolorna dokumenterar och utvärderar läsåret i en verksamhetsberättelse. I Verksamhetsplanen analyseras resultat och nya utvecklingsområden tas fram.

Kundundersökning förskolor och pedagogisk omsorg

Kundundersökning för förskolor och pedagogisk omsorg

Observationer

Alla förskolor och skolor observeras med några års mellanrum. Det är en del av Våga Visa, ett samarbete mellan fyra kommuner kring utvärdering och uppföljning. Observatörerna är erfarna pedagoger och skolledare från någon av de andra kommunerna.

Observationer

Våga Visa

Kundundersökning

En annan del av Våga Visa är kundundersökningen. Den genomförs i början av varje år och tar reda på vad föräldrar och elever tycker om skolan (samt förskolan och den pedagogiska omsorgen) i Sollentuna. De föräldrar som tillfrågas i kundundersökningen är föräldrar till elever i förskoleklass, årskurs 3, 6 och 8. De elever som tillfrågats går i årskurs 3, 6 och 8. Observera att alla skolor inte har alla årskurserna; då saknas svarsgrupperna i tabellen.

Skolor

Brageskolan

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Edsbergsskolan

Kundundersökning elever

Futuraskolan Hertig Karl

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Futuraskolan Rådan

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Gillbo- och Gröndalsskolan

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Gärdeskolan

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Helenelundsskolan

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Häggvik- och Skälbyskolan

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Kärrdalsskolan

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Mikaelskolan

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Norra Strandskolan

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Norrvikens skola

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Runbacka skolor

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Rälsen åk 4-9

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Rälsen Norrviken

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Rälsen Viby

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Rösjöskolan

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Silverbäckens skola

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Silverdalsskolan

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Sofielundsskolan

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Sollentuna Musikklasser

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Stallets skola

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Stockholm International Academy

Kundundersökning föräldrar - saknas

Kundundersökning elever - saknas

Tegelhagens skola

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Turebergsskolan

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Töjnaskolan

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Vaxmoraskolan

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Vibyskolan

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Vittra i Sollentuna

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Vittra i Rösjötorp

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Kommunala skolor 

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever

Fristående skolor

Kundundersökning föräldrar

Kundundersökning elever