Till navigation Till innehåll (s)

Förskoleklass

Det år ditt barn fyller sex år ska du ansöka om plats i förskoleklass för kommande läsår. I förskoleklassen stimuleras elevernas utveckling och lärande och förbereda barnen för skolan. Att gå i förskoleklass är gratis.

Förskoleklassen är obligatorisk vilket innebär att det är närvaroplikt på samma sätt som för elever i grundskolan.

Uppskjuten skolplikt

Enligt lag har alla barn i Sverige skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år. Om du vill att ditt barn ska börja i förskoleklassen ett år senare måste du ansöka om ”Uppskjuten skolplikt”.

Det måste finnas särskilda skäl för att skjuta upp skolstarten. Exempel på särskilda skäl är om:

  • barnet har en funktionsnedsättning eller en sjukdom.
  • barnet som har varit mycket kort tid i Sverige eller om.
  • barnet som är född mycket sent på året och som umgås mest med barn födda ett år tidigare under tiden på förskolan.

Ansökan om uppskjuten skolplikt