Till navigation Till innehåll (s)

Regler för placering

I kommunala skolor placerar vi barnen efter familjens önskemål och principen om relativ närhet. De fristående skolorna har egna regler för placering.

Alla barn som är folkbokförda i Sollentuna har rätt till en plats på en kommunal skola. Det gäller även barn som har beslut om att särskilda skäl finns för att få gå i skola här. Enligt skollagen har eleven rätt att gå i en skola "nära hemmet". Men det betyder inte att man har en garanterad plats i den närmaste skolan eller har förtur dit.

Så här fördelas platserna

När du gör en skolansökan anger du tre olika alternativ. Detta för att det ska gå att fördela platserna så rättvist som möjligt om många barn vill gå i samma skola. Om en skola inte har plats för alla som vill gå där gäller principen om relativ närhet. Det betyder att varje elevs relativa närhet mäts. Det gäller de kommunala skolorna och de fristående skolorna har sina egna köer och antagningsregler.

Det betyder att avståndet till sökt skola och närliggande skolor jämförs i relation med andra elevers motsvarande avstånd från folkbokföringsadressen. Det som räknas är skillnaden i gångväg till den valda skolan jämfört med den alternativa skola (referensskola) som ligger närmast den adress där eleven är folkbokförd. I de fall där närhetsprincipen inte kan avgöra, prioriteras de elever som har ett syskon som redan är placerat i årskurs F-6 på skolan under det aktuella läsåret. 

Mätning av avstånd och bedömning av relativ närhet görs av Sollentuna kommun. På så sätt säkerställer vi att alla bedöms likvärdigt. Vi mäter den faktiska gång- eller cykelvägen till skolan i vårt vägnät. En mätning i exempelvis Eniro eller Google kan ge andra avstånd. Kartan vi använder är uppdaterad med nya folkbokföringsadresser och gäller under aktuellt läsår (inga förändringar görs under den perioden).

Så här fungerar den relativa närhetsprincipen.

Regler för skolansökan

Se regler för skolansökan nedan i Sollentuna författningssamling.

Regler för skolansökan