Till navigation Till innehåll (s)

Välkommen till skolan i Sollentuna! 

Du som har barn som fyller sex år under 2020 ska ansöka om skolplats. Om ditt barn går på en skola som inte har nästa årskurs måste du också ansöka om skolplats.

Skolansökan pågår mellan den 9 januari och 31 januari 2020. Du kan göra din ansökan när som helst under den perioden. Tidpunkten påverkar inte ditt barns placering

Det är viktigt att du gör en skolansökan. Det gäller även elever som inte har nästa årskurs på sin skola ska göra en ansökan om plats i ny skola.

Du ansöker om plats i vår e-tjänst. Där väljer och rangordnar du tre skolor. Om en skola inte har plats för alla som vill gå där och som bor nära skolan gäller principen om relativ närhet. Det betyder att varje elevs relativa närhet mäts.

Regler för placering

I mars eller april ger vi besked om vilken skola ditt barn har fått plats på. I beslutet får du information om vad du ska göra då.

Logga in med e-legitimation eller BankID

Logga in med användarnamn och lösenord

Kokalites skolverksamhet

Sollentuna kommun kommer att driva grundskoleverksamheten under våren 2020. Inför hösten 2020 innebär det att eleverna behöver göra en skolansökan. Elever i åk 3 gör en skolansökan i skolvalet som planerat, men även vårdnadshavare i årskurs F-2 kommer att kallas till en obligatorisk skolansökan för att få en ny skolplacering inför läsåret 20/21. Kokalite är inte valbar till förskoleklass inför läsåret 20/21. 

Information om skolansökan på fler språk

Dari - ansökan om plats i skola

Arabiska - ansökan om plats i skola

Somaliska - ansökan om plats i skola

Engelska - ansökan om plats i skola