Till navigation Till innehåll (s)

Skolansökan 2022

Skolansökan är öppen från 10 januari till och med den 1 februari. Du som har barn som fyller sex år under 2022 ska ansöka om skolplats under skolansökningsperioden. Om ditt barn går på en skola som inte har nästa årskurs måste du också ansöka om skolplats.

Se film om skolansökan på Youtube

Du som har barn som fyller sex år under 2022 ska ansöka om skolplats under skolansökningsperioden. Om ditt barn går på en skola som inte har nästa årskurs måste du också ansöka om skolplats.

Om du behöver göra en obligatorisk skolansökan för ditt barn finner du en länk längst ner på välkomstsidan i e-tjänsten. 

Du ansöker om plats i vår e-tjänst. Där väljer och rangordnar du tre skolor. Om en skola inte har plats för alla som vill gå där gäller principen om relativ närhet. Det betyder att varje elevs relativa närhet mäts. Det gäller de kommunala skolorna och de fristående skolorna har sina egna köer och antagningsregler.

För ansökan om skolplats till höstterminen 2022 så öppnar ansökan den 10 januari.

Logga in med e-legitimation eller BankID

Logga in med användarnamn och lösenord

Öppna hus

Årets öppna hus för kommunala och fristående skolor sker både fysiskt och digitalt. 

Se alla öppna hus här

Information om skolansökan 

Regler för placering

Skolansökan på fler språk

Dari - ansökan om plats i skola

Arabiska - ansökan om plats i skola

Somaliska - ansökan om plats i skola

Engelska - ansökan om plats i skola

Modersmål

Elever med annat modersmål än svenska kan ha rätt att få undervisning i ämnet modersmål. Här kan du se om ditt barn har rätt till undervisningen och göra din ansökan.

Modersmål i Sollentuna