Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Skolansökan 2021 

Skolansökan pågår mellan den 8 januari och 1 februari 2021. Du kan göra din ansökan när som helst under den perioden. Tidpunkten påverkar inte ditt barns placering

Du som har barn som fyller sex år under 2021 ska ansöka om skolplats. Om ditt barn går på en skola som inte har nästa årskurs måste du också ansöka om skolplats.

Du ansöker om plats i vår e-tjänst. Där väljer och rangordnar du tre skolor. Om en skola inte har plats för alla som vill gå där gäller principen om relativ närhet. Det betyder att varje elevs relativa närhet mäts. Det gäller de kommunala skolorna och de fristående skolorna har sina egna köer och antagningsregler.

Ansök här

Logga in med e-legitimation eller BankID

Logga in med användarnamn och lösenord

Digitala öppna hus och filmer om skolorna

Digitalt öppet hus och filmer om skolorna

Information om skolansökan 

Regler för placering

Information om skolansökan på fler språk

Dari - ansökan om plats i skola

Arabiska - ansökan om plats i skola

Somaliska - ansökan om plats i skola

Engelska - ansökan om plats i skola