Till navigation Till innehåll (s)

Skola utanför Sollentuna 

Om du vill att ditt barn ska gå i skola i en annan kommun ska du kontakta den skolan och fråga om de kan ta emot ditt barn. Den nya skolan ansöker då om ekonomisk ersättning från Sollentuna kommun.

Det är Sollentuna kommun som bestämmer hur stor ersättningen blir så den nya skolan måste acceptera den summan innan ditt barn kan börja. När det är klart kan du göra din ansökan.

Samma krav gäller inte om ditt barn ska gå på Adolf Fredrik musikklasser, Kungliga svenska balettskolan, International School of Stockholm, Vasa Real och Hillelskolan Judiska klasser, Hammarbyskolan södra Romska klasser. Här kan ditt barn börja om det har blivit antaget.

Om du fått en plats i en skola utanför Sollentuna ska du säga upp din nuvarande skolplacering i vår e-tjänst.

Säg upp plats i skola

Säg upp plats på fritidshem

Fritidshemmen har två månaders uppsägningstid. Meddela skolan i god tid och be dem kontakta Sollentuna kommun och informera om den sista dagen ni kommit överens om. Om eleven byter skola och har ansökt om fritidshem vid skolstart på den nya skolan är det inte någon uppsägningstid på fritidshemmet i Sollentuna.

Skola utomlands

Sollentuna kommun  beviljar inte skolpeng för studier utomlands.