Till navigation Till innehåll (s)

Folkbokförd i annan kommun

Vi tar emot elever från andra kommuner i mån av plats. Om ni är på väg att flytta till Sollentuna eller om det finns andra skäl kan du ansöka om särskilda skäl.

Är du folkbokförd i annan kommun och vill söka plats för ditt barn i förskoleklass eller grundskola kan du ansöka om det. Vi tar emot elever från andra kommuner om det finns plats när elever från Sollentuna har fått plats.

Ansök om plats 

Ansök om plats till grundskola 

Du lämnar barnets personuppgifter och uppgifter om barnets vårdnadshavare samt de verksamheter du vill söka till. Vi uppdaterar sedan era personuppgifter via Skatteverket och kontrollerar att det är barnets vårdnadshavare som har gjort ansökan. När uppgifterna är uppdaterade kan du använda din BankID eller e-legitimation för att logga in i e-tjänsten och hantera barnets ansökan och placeringar. Kontaktcenter skickar också användarnamn och lösenord till den sökande vårdnadshavarens folkbokföringsadress.

Ansök om särskilda skäl

Elever från andra kommuner kan få rätt att gå i Sollentunas kommunala skolor om det finns särskilda skäl för att beviljas detta. När du ansöker ska du uppge barnets namn, personnummer, vårdnadshavares namn, nuvarande och kommande adress, vilket läsår ansökan gäller samt vilket skäl du vill åberopa.

  • Om eleven är på väg att flytta till Sollentuna ska du bifoga kopia på köpekontrakt för bostad, hyreskontrakt eller dylikt, eller intyga på annat sätt att barnet kommer att folkbokföras i Sollentuna under läsåret som ansökan om placering avser. Ange barnets nuvarande adress samt framtida adress med inflyttningsdatum i ansökan.
  • Om eleven har en familjehemsplacering/jourhemsplacering i Sollentuna men är fortfarande folkbokförd i annan kommun. Bifoga ett intyg från socialtjänsten i barnets hemkommun.

Ansökan skickas via  säkra meddelanden till Sollentuna kommuns kontaktcenter. Ansökan ska senast skicka in 1 februari inför höstterminen. 

Säkra meddelande

Det är utbildningsnämnden i Sollentuna kommun som fattar dessa beslut. Beslutet gäller oftast endast för det aktuella läsåret. För varje nytt läsår krävs därför ett nytt beslut.