Till navigation Till innehåll (s)

Anpassad grundskola

Den 2 juli 2023 byter grundsärskolan namn till anpassad grundskola. Den är till för barn som inte klarar kriterierna för grundskolan på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller svår hjärnskada.

Den anpassade grundskolan är nioårig och har två inriktningar. Ditt barn kan gå i en skola med enbart anpassad grundskola eller vara integrerad i en grundskola. 

Steg 1. Ansök om att få börja i anpassad grundskola 

Kontakta utbildningskontoret för att få veta mer om skolformen och om hur du gör din ansökan. Det är utbildningskontoret som fattar beslut om eleven får gå i anpassad grundskola. 

Kontakt

Steg 2. Ansök om plats i skola och på fritidshem

När du fått beslut om skolformen anpassad grundskola för ditt barn är det dags att söka plats i en skola. Det kan ske på två olika sätt:

  • Alternativ 1. Om ditt barn ska gå i en skola med enbart anpassad grundskola ansöker du om plats via skolans egna blanketter. Inte via e-tjänst.
  • Alternativ 2. Om ditt barn kan gå integrerat i en grundskola ansöker du om plats i skola och på fritids via vår e-tjänst.

Ansök, hantera eller säg upp plats

För barn över 12 år gör du ansökan om fritidshem (korttidstillsyn) hos vård- och omsorgskontoret.

Korttidstillsyn för ungdomar

Blanketter för anpassad grundskola

Blanketterna kommer att uppdateras under våren 2023. 

Du kan också ansöka om skola i en annan kommun, men då följer oftast inte skolskjuts med.

Ansök om skola utanför Sollentuna

Ansök om skolskjuts

Byta skola

Går ditt barn i särskola och du önskar byta till annan särskola ansöker du om plats direkt till önskad skola. Till exempel när ditt barn byter från årskurs 6 till årskurs 7. Du som har ditt barn i grundsärskola och som önskar att barnet ska integreras i grundskola ska ansöka om skolplats via vår e-tjänst.

Särskolor i Sollentuna

Rösjöskolan åk 1-6

Kommunal verksamhet

Rösjöskolans särskola

Edsbergsskolan åk 7-9

Kommunal verksamhet

Edsbergsskolans särskola

Snäckbacken, för- och särskola åk F-9

Fristående verksamhet

Snäckbackens särskola - Dibber

Järva VIP:s för- och särskola åk F-9

Fristående verksamhet

JärvaVIP

Läs mer om grundsärskolan

Skolverket om grundsärskolan